Jurist

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi har ledig en fast stilling som jurist med oppstart så snart som mulig. Det ledige arbeidsområdet er tilknyttet seksjon Kjøretøy registrering, Kjøretøyavdelingen.

Kjøretøy registrering har et sterkt fagmiljø bestående av 34 engasjerte medarbeidere. Seksjonen har hovedsakelig ansvar for å forvalte og håndheve den nasjonale godkjennings- og registreringsordningen for kjøretøy i tillegg til å forvalte kjøretøyparken. Det innebærer saksbehandling, utredninger og forskriftsutvikling, oppdatering av rutiner/håndbøker, offentlige anskaffelser og avtaler med eksterne parter.

Vi er systemeier for kjøretøysystemene og etaten har stort fokus på utvikling av selvbetjeningsløsninger, gode IKT-systemer og prosessforbedringer. Seksjonen har utstrakt kontakt og samarbeid med andre enheter i Statens vegvesen, andre etater, interesseorganisasjoner og kjøretøybransjen.

Arbeidsoppgaver

•  Saksbehandling, utredninger, juridiske avklaringer og regelverksarbeid innenfor enhetens ansvarsområder 

•  Anskaffelser og oppfølging av avtaler mot eksterne leverandører

•  Juridisk relaterte oppgaver innenfor hele trafikant- og kjøretøyområdet må også kunne regnes med

•  Kontakt med andre enheter i Statens vegvesen, andre etater og organisasjoner.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter deg som har mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk, og kunnskap innen forvaltning og myndighetsutøvelse. Erfaring fra tolkninger, utredninger og anskaffelser er ønskelig, og det er en fordel om du også har kunnskap om lov- og forskriftsarbeid. Kjennskap til vegtrafikkområdet vil vektlegges.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Personlige egenskaper 

Vi legger vekt på at du:

•  er positiv, initiativrik og løsningsorientert

•  samarbeider godt med andre og trives med å jobbe tverrfaglig

•  har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene

•  er flink til å prioritere samtidig som du ser helhet og sammenheng

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Heidi Øwre på tlf. 48214165.

Vi ber om at du vedlegger vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, men husk også å benytte malen i Jobbnorge for å registrere utdanning og yrkeserfaring.

Kontaktpersoner

Heidi Øwre
Seksjonsleder
Mobil: 482 14 165

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger