Jurist

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen og oss

Statens vegvesen ser etter deg som vil jobbe med juridiske problemstillinger etter veglova og vegtrafikkloven. Gjennom arbeidet i avdelingen vil du være med å påvirke regelverksutviklingen i Statens vegvesen. Vi har ledig en fast stilling med arbeidssted på Brynseng i Oslo.

Veg- og trafikkjuridisk er en avdeling som hører til Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet og avdelingen har ansvar for veglova og vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter. Veg- og trafikkjuridisk ble opprettet som en ny avdeling 1.1.2020 da Statens vegvesen ble omorganisert. Statens vegvesen består av 6 divisjoner og et Vegdirektorat. Avdelingen har i dag 21 medarbeidere hvorav hovedtyngden er jurister. Veg- og trafikkjuridisk behandler ca. 350 klagesaker i året fordelt på 16 fagområder. Gjennom klageprosessen vurderer vi forbedringer av regelverket med mål om færre klager og kortere saksbehandlingstid all den tiden brukeren er i kontakt med Statens vegvesen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene på avdelingen er:

 • Klagebehandling for vedtak fattet i divisjonene i Statens vegvesen
 • Saksbehandling førsteinstansvedtak
 • Utredninger og høringer av regelverk innenfor veglova og vegtrafikkloven
 • Bistå avdelingene på Myndighet og regelverk med juridiske utredninger og spørsmål innenfor området veglova og vegtrafikkloven
 • Samhandling med divisjoner i Statens vegvesen, andre etater og organisasjoner

Ansvar og arbeidsoppgaver for stillingen:

 • Hovedsakelig saksbehandling innenfor avdelingens ansvarsområde, særlig klagesaker relatert til fagområdet trafikant og kjøretøy
 • Bistå i oppgaver på Myndighet og regelverk ved behov

Kvalifikasjonskrav

Vi krever at du har mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk. Interesse for offentlig rett er ønskelig og en fordel.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på at du

 • er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • samarbeider godt med andre i fagteam og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • at du er god til å se en sak fra flere sider og har godt forvaltningsskjønn
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene selv med høyt tempo og korte tidsfrister
 • jobber selvstendig og strukturert

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs på tlf. 951 32 255.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 20.05.2021. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20. 

Kontaktpersoner

Ingrid Heggebø Lutnæs
Avdelingsdirektør
Mobil: 951 32 255

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger