Jurist

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. desember, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen og oss

Vi har ledig en fast stilling som jurist ved avdelingen Juridisk og anskaffelser. Vi søker en medarbeider med kompetanse og interesse innen offentlige anskaffelser til å jobbe særlig med dette rettsområdet.

Statens vegvesen er en stor aktør innen offentlige anskaffelser, og hos oss vil du få arbeide med spennende juridiske oppgaver innenfor dette rettsområdet. Du vil være en del av et juridisk miljø der du får jobbe med varierte juridiske spørsmål sammen med flinke kollegaer. I tillegg vil du få mulighet til å jobbe med andre rettsområder innenfor avdelingen sitt ansvarsområde.

Avdelingen håndterer både enkeltsaksbehandling og gir generell juridisk rådgivning til Statens vegvesen sin organisasjon. Vi har ansvaret for å følge opp Statens vegvesen sin rettssaksportefølje, både for forliksråd og domstolene. I saker som er brakt inn for domstolene forbereder vi saken for Regjeringsadvokaten. Juridisk og anskaffelser har også ansvaret for å behandle alle klager der Statens vegvesen er klagd inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Juridisk og anskaffelser består av 11 medarbeidere og er organisert i divisjonen Fellesfunksjoner. Avdelingen har i tillegg en anskaffelsesseksjon som består av 11 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene som er lagt til avdelingen spenner over et vidt spekter på det offentlig- og privatrettslige området, og omfatter særlig:

 • rettslige spørsmål innen offentlige anskaffelser
 • kontrakts- og entrepriserett 
 • erstatning i og utenfor kontraktsforhold, herunder naboloven
 • forvaltningsrett
 • personvernlovgivningen  
 • skjønns- og ekspropriasjonsrett
 • tingsrett

Dine arbeidsoppgaver som medarbeider på Juridisk og anskaffelser vil blant annet være:

 • juridisk rådgivning og enkeltsaksbehandling innen rettsområdet offentlige anskaffelser
 • oppfølgning av saker i Statens vegvesen sin rettssaksportefølje
 • håndtering av klager til KOFA
 • foredrag og undervisning
 • rådgivning innen andre av avdelingens rettsområder

Kvalifikasjoner

 • Det kreves juridisk embetseksamen (Cand.jur eller master i rettsvitenskap) med gode eksamensresultater.
 • Et godt juridisk skjønn med evne til å reflektere rundt rettslige problemstillinger og se løsninger er en viktig kompetanse som vi ønsker at du har.
 • Stillingen krever at du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.
 • Du må videre ha kompetanse og interesse innen offentlige anskaffelser.
 • I tillegg vil erfaring og interesse innenfor andre av avdelingens rettsområder, særlig entrepriserett, være relevant.

Vi legger vekt på at du

 • er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene selv med høyt tempo og frister
 • jobber selvstendig og strukturert
 • Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i moderne lokaler i gangavstand til togstasjonen i Drammen eller i Moss sentrum
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen . Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerporta len danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte avdelingsdirektør Kjersti Narheim Haugen tlf. 22 07 34 28.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 06.12.2020. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20. 

Kontaktpersoner

Kjersti Narheim Haugen
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 22 07 34 28

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger