Jurist - forsvarsindustriell utvikling og innovasjon

Vi søker jurist som har erfaring, initiativ og motivasjon for å jobbe med oppgaver knyttet til teknologiutvikling og industriutvikling i forsvarssektoren.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

FFI har behov for å styrke sin juridiske kompetanse innen spørsmål som angår industrisamarbeid, kommersialisering, forvaltning av immaterielle rettigheter og internasjonale forsvarsanskaffelser. Vi søker derfor en person med bakgrunn fra industri eller offentlig sektor, fortrinnsvis med erfaring innen internasjonalt regelverk for materiellanskaffelser, kommersialisering av teknologi, håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) og/eller industri- eller forskningssamarbeid.

Oppgavene spenner fra rådgivning og beslutningsstøtte til utvikling av strategier og virkemidler, til implementering. Dette innebærer tett og utstrakt samarbeid med forskningsmiljøene på instituttet, andre etater i forsvarssektoren, samt kontakt mot industriaktører.

Stillingen vil inngå som en viktig del av avdelingens rådgivende funksjon overfor Forsvarsdepartementet og gi juridisk støtte i saker knyttet til beskyttelse og kommersialisering av teknologi fra FFI. Vedkommende vil også arbeide tett mot instituttets kontraktsenhet i forbindelse med kontraktsmessige spørsmål og håndtering av IPR.

Arbeidsoppgaver er

 • utredning av juridiske spørsmål knyttet til materiellanskaffelser i forsvarssektoren
 • saksbehandling og rådgiving knyttet til IPR i forbindelse med kontrakter
 • kommersialiseringsprosjekter og gjennomføring av forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • utvikling og oppfølging av rutiner og regelverk vedrørende IPR
 • opplæring av ansatte om immaterielle rettigheter og relaterte områder
 • delta i forhandlinger med industri og aktører i forsvarssektoren
 • utvikle policy og retningslinjer for tidlig samarbeid mellom FoU, brukermiljøer og industri

Stillingen er nyopprettet og skal særlig bidra til god forvaltning av immaterielle rettigheter, hensiktsmessig bruk av handlingsrommet innenfor Anskaffelsesregelverk i Forsvarssektoren (ARF) og EUs direktiv for forsvarsanskaffelser, og gode avtaler og rammebetingelser for økt samarbeid mellom FFI og nasjonale industriaktører.

Nødvendige kvalifikasjoner er

 • master i rettsvitenskap / juridisk embetseksamen eller tilsvarende utdanning, med gode resultater.
 • kompetanse og arbeidserfaring innen IPR.
 • erfaring med kommersialiseringsprosjekte.r
 • minst 4-5 års arbeidserfaring fra juridiske områder.

Vi søker en strukturert og løsningsorientert medarbeider, gjerne med erfaring fra tverrfaglige arbeidsmiljøer. Du må ha analytiske evner og være resultatorientert, og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.

De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen og oppgavene. Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. 

Lønnsplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene får du hos forskningsdirektør Hanne Marit Bjørk tlf. 63 80 72 06 / 907 15 970 eller forskningssjef Nils Størkersen tlf. 63 80 75 05 / 913 47 839.

Les gjerne Hvordan har lille Norge klart å ta markedsandeler i noen av verdens mest proteksjonistiske forsvarsmarkeder?

Send søknad merket med ref.nr. 2018/00952, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, fra www.ffi.no innen 27. mai 2018.

Kontaktpersoner

Ingebjørg Kåsen
Telefonnummer: +47 63 80 79 66

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger