Juridiske rådgivere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Drift og vedlikehold har en rolle som veieier for riksvegene inkludert riksvegferjestrekninger, samt planlegge og gjennomføre mindre utbedringsprosjekter.

I staben Kontrakt og marked har vi ledig én fast stilling og ett/to årsvikariater, med mulighet for forlengelse eller fast stilling, som juridiske rådgivere. Snarlig tiltredelse ønskes.

Kontrakt og marked er en nasjonal stabsenhet for divisjonsdirektøren i Drift og vedlikehold. Divisjonen har hovedkontor i Tromsø. Kontrakt og marked har for tiden 11 medarbeidere fordelt på ulike kontorsteder i landet.

Enheten bistår blant annet divisjonens operative enheter med juridisk rådgivning innenfor divisjonens fagområder. Videre har enheten ansvar for kontraktsmaler innenfor drift og vedlikehold samt mindre utbedringsprosjekt på riksvegnettet i landet. En viktig oppgave for oss er også å ivareta kontakt med eksterne aktører innenfor divisjonens fagområder.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene dine som juridisk rådgiver er blant annet

  • generell juridisk rådgiving til divisjonens øvrige enheter, herunder rådgivning vedrørende entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold og forvaltningsrett
  • kvalitetssikring av et bredt spekter av anskaffelser
  • utvikling av eksisterende kontrakter og nye kontraktstrategier, samt utprøving av nye kontraktsformer
  • tvisteløsning, herunder forhandlinger av sluttoppgjør
  • andre oppgaver innenfor våre ansvarsområder

Stillingene fordrer både stor grad av selvstendighet, men også oppgaveløsning i team.

Kontorsted for stillingene vil bli vurdert ut fra søkernes geografiske tilhørighet samt hvor vi i dag har medarbeidere. Kontorsted vil fortrinnsvis kunne være Tromsø, Lillehammer, Drammen, Haugesund eller Bodø. Annet kontorsted kan også vurderes. Ønsket kontorsted må oppgis i søknaden.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Det er ønskelig at du har erfaring innen områdene entrepriserett, kontraktsrett og anskaffelser. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning.

Vi vektlegger nøyaktighet, ryddighet og fleksibilitet. Arbeidsoppgavene krever en del reisevirksomhet.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Kontakt avdelingsdirektør Jørn Simonsen, tlf. 478 67 530, e-post: jorn.simonsen@vegvesen.no.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger