Junior/nyutdannet Sivilingeniør Vannrensing

Stillingsbeskrivelse

Trondheims bredeste rådgivermiljø innen vann søker junior eller nyutdannet sivilingeniør innen vannrensing som ønsker tidlig ansvar for egne prosjekter, under veiledning fra erfarne seniorer.

Om stillingen

Rambøll Vann i Trondheim er et unikt rådgivermiljø innen vann. Avdelingen innehar kompetanse i hele bredden av vann, avløp og overvannsfaget. Innenfor våre to seksjoner Ledningsteknologi og Prosess, har vi medarbeidere som jobber med blant annet:

 • Vannbehandling og avløpsrensing, slam
 • Høydebasseng, pumpestasjoner
 • Driftsassistanse, overordnede planer
 • Vannressurser, reservevann
 • Tradisjonell VA-teknikk, No-dig, Renovasjon
 • Overvann, flom, klimatilpassing

Oppgaver er knyttet til alle faser av et prosjekt, fra tidligfase til prosjektering og byggeledelse. Rambøll satser på innovasjon og digitalisering, og våre medarbeidere oppfordres til å utforske muligheter som ligger i ny teknologi.

Rambøll vann er en global organisasjon, og vi samarbeider stadig mer internasjonalt, spesielt mot kollegaer i Skandinavia, USA og India. Trondheimskontoret til Rambøll er tverrfaglig med 260 medarbeidere, hvorav ca. 20 arbeider innenfor avdeling Vann. Samarbeid med fagområder som bygg, elektro, arkitektur geoteknikk og samferdsel gjør vannavdelingen til Rambøll i stand til å arbeide med markedets mest spennende prosjekter.

Rambøll vann Trondheim har de senere år hatt mange prestisjeprosjekter. For eksempel reservevannforsyningen Trondheim – Melhus, Stjørdalen avløpsrenseanlegg og Øya – Gangbrua pumpestasjon. Avdelingen er i vekst og vi skal i gang med nye flaggskip-prosjekter. Vi søker derfor en ambisiøs og læringsvillig sivilingeniør til å bidra i vårt faglige miljø.

Som nyutdannet/junior ved avdeling vann i Trondheim, får du tidlig ansvar for egne prosjekter og leveranser. Våre faglige sterke seniorer følger opp som mentorer og en yngre medarbeider utnevnes til å være din fadder som tar ekstra vare på deg i oppstartsfasen. Vi har nyansattseminarer i regi av Rambøll Norge, og utarbeider en tilpasset to-årsplan som bistår til faglig utvikling og utfordringer innen ditt fag. 

Hvem vi søker

 • For denne stillingen er vi på jakt etter personer som har:
 • Utdannelse som master innen vannrensing, gjerne med noen års erfaring.
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe i lokale, nasjonale og globale team.
 • Erfaring fra prosjekteringsverktøy, som Autocad, Novapoint og Revit
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk (krav B2) og engelsk.
 • Pågangsmot og forretningsforståelse.

Rambøll tilbyr

Rambøll er en samfunnsrådgiver, og organisert som en stiftelse. Bidrag til samfunnet vi lever i og bevissthet rundt våre fundamentale verdier gjør at firmaet skiller seg ut. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og gode ferieordninger. Avdelingen har et sterkt sosialt samhold, med årlig studietur som et høydepunkt. Rambøll Trondheim er lokalisert i topp moderne, nye kontorlokaler på Nyhavna, der vi har tilgang på alt fra Big Room for BIM-prosjektering og det vi selv mener er byens beste kantine.

Velkommen til oss

Bli med i vannbransjens prestisjeprosjekter! Send inn din søknad og CV ved å klikke på ”Søk stilling”-knappen og følge instruksjonene.

Velkommen som søker!

Kontaktpersoner

Marion Trøan
Telefonnummer: +47 47234646

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger