Junior RAMS-rådgiver/ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre et av Norges største samferdselsprosjekt?

Drammen - Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen.

Detaljplanen gjelder modernisering og opprustning av Vestfoldbanen på planstrekningen Drammen Kobbervikdalen.

Detaljplanen omfatter:

 • Ombygging av Drammen stasjon med 6 spor inklusive ombygging av Bybroa over sporområdet.
 • Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Nybyen
 • Nytt dobbeltspor i løsmassetunell og bergtunnel fra nord for Konnerudgata til Skoger
 • Nytt dobbeltspor på dagstrekningen i Skoger frem til tilknytningen til den eksisterende Skogerparsellen
 • Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon
 • Ombygging av Gulskogen stasjon med 4 spor

Prosjektet Drammen - Kobbervikdalen har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig RAMS-rådgiver.Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Arbeidssted er Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utarbeidelse og oppfølging av prosjektets styrende dokumenter innen RAMS – faget.
 • Bidra i gjennomføringen av prosjektets egne RAMS-prosesser og RAMS-aktiviteter.
 • Følge opp RAMS-aktiviteter utført av leverandører (prosjekterende rådgivere og totalentreprenører/utførelsesentreprenører).
 • Bidra til at RAMS-arbeidet i prosjektet ivaretar alle relevante krav gitt i jernbanelovgivningen og i Bane NORs styringssystem.
 • Bistå med utarbeidelse, oppfølging og koordinering av risiko- og RAM-analyser
 • Bistå med å holde farelogg oppdatert

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra Universitet/Høgskole på bachelor-/masternivå innen tekniske fag eller sikkerhetsfag
 • Beherske både norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Analytisk
 • Fremdriftsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og å selv se og initiere oppgaver
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Hanne Anette Stormo
Telefonnummer: (+47) 913 25 084

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon