Junior prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din sterke fagkunnskap innen prosjektledelse og prosjekteringsledelse. Byggebransjen er i en kontinuerlig utvikling og en nøkkelbransje for å løse utfordringer knyttet til energi og miljø og Rambøll er ledende i å finne bærekraftige løsninger for våre kunder. Som prosjektleder hos oss vil du ha en nøkkelrolle for å sikre bærekraftig utvikling av enkeltprosjekter og bransjen. Er du vår nye prosjektleder? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Sammen med våre ca. 15.000 ansatte i Rambøll jobber vi sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet. I Rambøll finner du alltid tilgang på ekspertise lokalt, nasjonalt og globalt.

Bli en del av vårt miljø i Fredrikstad

Som vår nye prosjektleder blir du en del av avdeling for prosjektledelse i markedsenheten for Bygg. Fredrikstadkontoret har ca. 35 medarbeidere i et tverrfaglig miljø med prosjekteringsledelse, byggeledelse, prosjektering innen VA, Bygg, EL, VVS, Plan & regulering. Prosjektlederseksjonen i Fredrikstad er organisert i avdeling Østlandet og den nasjonale divisjonen for prosjektledelse, som består av ca. 140 medarbeidere. Det sosiale livet på kontoret ivaretas av vår «humørgruppe» som arrangerer julebord, sommerfest utflukter mm. På avdelingsnivå er vår quiz-aften populær, og vi gjennomfører regelmessige samlinger med middag, seminar ol.

I tillegg til å være best på prosjektgjennomføring er vi også er opptatt av faglig utvikling, sosialt samhold og at arbeidshverdagen tilpasses dine behov og ønsker. Rambøll tilbyr en fleksibel og god løsning for hjemmekontor og fleksitid. Våre ansatte gjennomfører prosjekter i alle størrelser både nasjonalt og lokalt. Vi har også regelmessige henvendelser fra våre kollegaer globalt om bistand, så mulighetene er mange. Felles for disse prosjektene er at du har en avdeling som preges av tillit, fleksibilitet og ansvar i ryggen. Begynner du hos oss vil du få din egen fadder og nærmeste leder vil i samarbeid med deg utvikle karriereplanen din. Vi har felles fagløft gjennom seminarer, fagdager og studieturer.

Dine ansvarsområder vil være:

  • Prosjekteringsledelse og prosjektledelse av utviklingsprosjekter og byggeprosjekter på vegene av byggherre eller entreprenør

  • Følge opp prosjektleveranser etter avtalt tid, kost og kvalitet.

  • Prosessledelse/ fasilitering

For denne rollen trenger du høyere ingeniørfaglig utdanning; minimum høgskoleingeniør/ bachelor, relevant erfaring hos offentlig byggherre/ entreprenør/ rådgiver; minimum 2 år, i tillegg ber vi om et oppsett av referanseprosjekter der omfang, størrelse og din rolle fremgår.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 15 kontorer med til sammen ca. 1600 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Som første norske virksomhet og første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden er Rambøll sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål. De siste årene har vi opplevd en markant økning rundt bevissthet og fokus på bærekraft i våre prosjekter, og vi har i dag blant annet en rekke prosjekter ledet av vår avdeling som skal BREEAM-sertifiseres. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad et oppsett av referanseprosjekter der omfang, størrelse og din rolle fremgår og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist:

31.01.2022. Vi gjør oppmerksom på at søknadene behandles fortløpende.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne avdelingsleder Åse Birgitte Skjærli tlf. +47 930 31 257.

Kontaktpersoner

Andreas Westander
Telefonnummer: +47 90059095
Åse Birgitte Skjærli
Avdelingsleder
Telefonnummer: +47 930 31 257

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger