Junior Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din sterke fagkunnskap innen prosjektledelse og prosjektstyring. Våre kunder forventer tydelig og effektiv ledelse av prosjekter, og med dine egenskaper kan vi sammen oppnå dette. For denne rollen trenger du teknisk utdannelse som ingeniør og relevant erfaring fra prosjektledelse for offentlig eller privat sektor innen bygg og anlegg. Er du vår nye Prosjektleder? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Sammen med våre ca. 15.000 ansatte i Rambøll jobber vi sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vårt miljø i Fredrikstad

Som vår nye Prosjektleder blir du en del av avdeling for prosjektledelse i markedsenheten for Bygg. Vår seksjon i Fredrikstad består av 7 medarbeidere innen blant annet byggeledelse, prosjektering og prosjektledelse. Seksjonen i Fredrikstad samarbeider tett med den nasjonale divisjonen for prosjektledelse, som består av ca. 140 medarbeidere. Fredrikstadkontoret har 35 medarbeidere i et tverrfaglig miljø fra VA, Bygg, EL, VVS samt Plan & regulering. Det sosiale livet på kontoret ivaretas av vår «humørgruppe» som arrangerer julebord, sommerfest utflukter mm. På avdelingsnivå er vår quiz-aften populær, og vi gjennomfører regelmessige samlinger med middag, seminar ol.

Som prosjektleder er du ansvarlig for prosjektets daglige styring, inkludert tid, økonomi, kvalitet, HMS og bærekraftighet. Våre ansatte gjennomfører prosjekter i alle størrelser både nasjonalt og lokalt. Vi har også regelmessige henvendelser fra våre kollegaer globalt om bistand, så mulighetene er mange.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikrer at kundens forventninger forstås fullt ut og inngår i prosjektmål.

 • Etablerer og kommuniserer prosjektets samlede mål og suksesskriterier til prosjektorganisasjonen gjennom f.eks. interne kick off-møter for gruppen.

 • Sørger for å bygge teamfølelse og motivasjon i prosjektgruppa.

 • Utarbeider og vedlikeholder planer for god prosjektgjennomføring.

 • Utfører risikovurdering og planlegger risikoreduserende tiltak. Dette inkluderer HMS, SHA, etterlevelse av myndighetskrav og våre etiske retningslinjer.  

 • Varsler og håndterer endringer i henhold til kontrakten. 

 • Styrer og oppdaterer kontraktens budsjett og sørger for fakturering av prosjektet. 

 • Overvåker og dokumenterer hendelser, avvik og forbedringsforslag i forbedringsportalen.

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Relevant Bachelor- eller Mastergrad.

 • Minimum 1-2 års relevant erfaring fra entreprenør eller rådgiverbransjen.

 • God oversikt over digitale hjelpemidler som benyttes i bransjen.

 • Faglig engasjert og godt orientert om ny kunnskap og metodikk.

 • Godt kjennskap til lovverk, bygg-detaljer og relevante standarder for bransjen.

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

I denne rollen vil det være en fordel om du også er ansvarsbevisst, evner å jobbe selvstendig og har vilje og evne til tverrfaglig samarbeid og teamledelse.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med til sammen ca 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 15.08.2021. Grunnet sommerferie vurderer vi søknader i august.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Seksjonsleder Andreas Westander tlf. 900 59 095 eller Avdelingsleder Nils-Jørgen Danielsen tlf. 913 03 108.

Kontaktpersoner

Andreas Westander
Seksjonsleder
Nils-Jørgen Danielsen
Avdelingsleder

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger