Junior dataengineer for morgendagens statistikkløsninger

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NAV IT er midt i en stor transformasjon, der høy faglig kompetanse og et ønske om å gjøre en forskjell er en nødvendig forutsetning for å lykkes med endringen. Teknologiutviklingen skyter fart og vi har høye ambisjoner for framtiden. Vi skal forsvarlig og sikkert levere verdi for brukerne i denne transformasjonen og vi trenger deg som vil være med å stå i dette ansvaret.

I dag leverer avdelingen Data og Innsikt i NAV IT dataprodukter som i stor grad er utviklet i veletablerte teknologier. Spekteret av dataprodukter vi tilbyr i dag er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for fremtidens behov med tanke på selvbetjening, hastighet og et mylder av bruksområder. Vi ønsker derfor å øke både vår gjennomføringsevne og vår evne til å hente verdi ut av våre data. 

For å være med på denne reisen trenger vi en proaktiv junior data engineer som forstår hvordan endringsreisen må eller kan struktureres og gjennomføres. Med kompetanse og litt erfaring fra både etablerte og nye teknologier setter du fart på reisen mot et mer data- og innsiktsdrevet NAV.   

Er du en utvikler som brenner for god datakvalitet, som elsker å lære og utfordre og som forstår at gode dataprodukter krever godt håndverk og et øye for detaljer har vi behov for akkurat deg! 

Du og ditt team setter brukerens behov i fokus, dere er kreative og innovative samtidig som dere tar ansvar for dataproduktene dere lager fra vugge til grav. Tør du å skape det som betyr noe, er du definitivt den riktige for oss. Blir du med?

Arbeidsoppgaver

 • Du vil inngå i et av våre produktorienterte team som produserer grunnlaget for offentlig og intern statistikk.
 • Du vil designe og utvikle dataprodukter i samarbeid med analytikere i NAV.
 • Du vil sammenstille og berike data fra interne fagsystemer i NAV og fra eksterne kilder.
 • Du vil ha ansvaret for drift, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av produktene.
 • Du vil delta i sterke fagmiljøer innenfor ditt område, for både å lære og å lære bort.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, enten master eller bachelor. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning.
 • Du  må ha kompetanse på og praktisk erfaring fra arbeid eller skoleprosjekt med teknologier for å innhente og bearbeide data, som for eksempel Kafka, Python eller Java.
 • Du må ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper og må klare å formidle problemstillinger til ulike målgrupper.
 • Du bør ha kjennskap til smidig utvikling og kontinuerlige leveranser.
 • Det er en fordel om du har jobbet datanært og er komfortabel med datamodellering og SQL.
 • Du har gjerne noen års erfaring fra arbeidslivet, men nyutdannede oppfordres også til å søke. 
 • Det er ønskelig at du i din søknadstekst utdyper hvordan du oppfyller kvalifikasjonskravene i utlysningen.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig sterk, nysgjerrig, og sulten på å lære mer. 
 • Du samarbeider godt med andre for å finne den gode, enkle løsningen i et komplekst systemlandskap og gjennomfører det. 
 • Du kan se en problemstilling fra flere perspektiver.
 • Du tar initiativ og er resultatorientert.

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde i et av Norges største IT-miljøer.
 • Meget gode utviklingsmuligheter, med mulighet til påvirkning av morgendagens teknologivalg
 • Stilling som rådgiver stillingskode 1434, lønnsnivå kr. 513 600 til kr. 615 900. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).
 • Sommertid/vintertid (7 timer / 7, 5 timer inkl. lunsj) og mulighet for å opparbeide ?eksitid.
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter og et godt utstyrt trimrom.
 • Hytteforening med mulighet for å leie hytte eller leilighet på fjellet.

Adresse: Sannergata 2, 0557 Oslo

Generell informajon 

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Forsøket skal dokumentere om bruk av anonyme søknader fører til at flere innvandrere innkalles til jobbintervju og tilbys stilling hos statlig arbeidsgiver. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen. Det blir utarbeidet statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Eivind Andre Holen
Techlead Team Arbeidsmarkedsdata
Marit Flenstad Kruse
Kontorsjef NAV IT Data og Innsikt
Mobil: 902 27 322
Øivind Axelsen
Techlead Team Arbeidsmarkedsdata
E-postadresse: oivind.axelsen@nav.no

Hvem er NAV?

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.