Junior Business Controller

Stillingsbeskrivelse

Nå er vi inne i en historisk satsing og vi bygger fremtidens jernbane! Bane NOR setter kunden i sentrum, er fremtidsrettede og skal sikre optimal bruk av fellesskapets midler. Vi er et statlig foretak med ansvar for å bygge ut og drive det nasjonale jernbanenettet, styre togtrafikken, forvalte og utvikle all jernbaneeiendom. Vi har hovedkontor i Oslo. For å oppnå våre mål trenger vi nå flere med på laget.

Vil du være med på å videreutvikle Business Controlling i Bane NOR? Vi søker nå en ambisiøs medarbeider med god forretningsforståelse, sterke analytiske evner, god fremstillingsevne og som gjerne har erfaring fra konsulentbransjen. Kjenner du deg igjen i dette ønsker vi å høre fra deg!

Enheten for Business Controlling er ansvarlig blant annet for å utarbeide analyser og beslutningsunderlag på konsernnivå til ledelsen, budsjettprosess, samt drive fram prosessforbedringer og effektivisering.

Arbeidsoppgaver

  • Jobbe med ulike typer analyser og utredninger, eksempelvis analyse av produktivitet, kostnadsutvikling, gevinstrealisering, forbedringsprogram, budsjettinnspill mv.
  • Følge opp forbedrings
  • og kostnadsreduksjonsprogrammer
  • Sammenfatte analyser og problemstillinger i notater og powerpoint-presentasjoner
  • Holde presentasjoner og foredrag for større forsamlinger og konsernledelse

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning
  • 2-5 års relevant erfaring innenfor økonomistyring, gjerne fra konsulentbransjen
  • Erfaring med å sette sammen skriftlige analyser og rapporter på en strukturert måte
  • Sterk i powerpoint
  • Gjerne erfaring med analyse av kuber med økonomisk innhold

Personlige egenskaper

  • Du er analytisk, systematisk og strukturert
  • Du har sterk fremstillingsevne både muntlig og skriftlig. Du evner å lage god, faktabasert beslutningsinformasjon
  • Du tar ansvar og driver gjennom prosesser fra A til Å
  • Du evner å se kjernen i en problemstilling og kan forklare kompliserte problemstillinger på en enkel, strukturert og analytisk måte
  • Du har stor arbeidskapasitet og innsatsvilje, og liker å jobbe under press 

Vi tilbyr

  • En faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
  • Du vil bli del av et sterkt fagmiljø innen økonomi
  • og virksomhetsstyring
  • En synlig rolle med stor påvirkningskraft
  • Arbeidssted i helt nye, moderne lokaler i Schweigaardsgate 33, sentralt beliggende ved Oslo S

Kontaktpersoner

Jan-Erland Bekeng
Leder Business Controlling
Telefonnummer: 480 98 888

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon