Junior biolog - akvatisk økologi

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi skal utvikle vår faggruppe innenfor akvatisk økologi. Vi søker derfor etter en junior biologer som ønsker å anvende sin fagkompetanse til å utforme gode miljøløsninger i våre oppdrag. Stillingen vil innebære kontor- og feltarbeid, med mulighet for oppdrag både i inn- og utland.

Multiconsult har ambisiøse mål om å integrere miljøverdier i alle oppdrag. Vi har to svært erfarne ferskvannsøkologer som trenger bistand for å følge opp dette målet. Vi søker derfor etter akvatiske økologer, herunder en junior som kan være med på denne utviklingen, samt utføre faglig rådgivning.

Du vil passe godt inn hos oss om du har god faglig integritet, er nysgjerrig og innstilt på å forme din egen faglige hverdag. Hos oss får du muligheten til å samarbeide i tverrfaglige team for å finne gode miljøløsninger innen varierte prosjekter. Stillingen byr på varierte og krevende arbeidsoppgaver innenfor miljørådgivning knyttet til akvatiske problemstillinger i vassdrag og kystområder. Vi vil tilby faglig oppfølging i oppdragsgjennomføringen, og det er muligheter for oppdragsstyring.

Stillingen er underlagt seksjon for Naturressurser i Oslo, som består av biologer, økologer, naturforvaltere, landskapsarkitekter og samfunnsvitere. Seksjonen tilhører avdeling for Vassdrag og miljø, som består av ca 180 engasjerte fagfolk med ulik bakgrunn innen vannfagene. Vi tilbyr derfor tverrfaglige tjenester innen konsekvensutredninger, miljøundersøkelser og –utredninger, samt miljøovervåkning. Avdelingens portefølje omfatter både nasjonale og internasjonale energirelaterte prosjekter (primært vannkraft og vannressursforvaltning), men det er også muligheter til å jobbe med prosjekter innen for eksempel naturfare, flomhåndtering, klimatilpasning, planlegging og samferdsel. I dette flerfaglige miljøet har du god mulighet til å forme din egen hverdag.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig rådgivning knyttet til akvatisk miljø i større tverrfaglige prosjekter sammen med hydrologer, ingeniører, naturforvaltere, landskapsarkitekter og areaplanleggere
 • Design og gjennomføring av økologiske utredninger og undersøkelser i innsjøer, elver, bekker og fjordsystemer
 • Du vil kunne ha rollen som oppdragsleder eller oppdragsmedarbeider
 • Bistå med ideutvikling og utadrettet virksomhet
 • Bidra til faglig utvikling og kunnskapsformidling

Kvalifikasjoner

Utdanning fra høyskole/universitet på Master- eller PhD-nivå innen akvatisk biologi/økologi, naturforvaltning eller tilsvarende naturrelaterte fag med faglig fordypning innen akvatisk økologi

Som junior er det tilstrekkelig med relevant utdanning, gjerne med kunnskap om følgende områder:

 • - Anvendt ferskvannsøkologi
 • - EUs Vannrammedirektiv og veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann
 • - Akvatisk økologi på økosystemnivå
 • - Vassdragsnære viltarter og naturtyper
 • - Miljøløsninger

Førerkort er en fordel

Personlige egenskaper

 • Proaktiv med motivasjon for å utvikle fagområdet internt og eksternt
 • Faglig engasjert og løsningsorientert
 • Selvstendig og initiativrik
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Evne til å løfte opp betydningen av miljøfagene internt og i oppdrag
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser

Vi kan tilby

 • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Meget konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fem ukers ferie, samt fri hele romjula og påskeuka.
 • Tilgang til firmahytter
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et flerfaglig miljø og «grønt i alt vi gjør»
 • Arbeidssted vil fortrinnsvis være ved vårt hovedkontor på Skøyen, men for den rette kandidaten kan det være muligheter for arbeidssted ved våre kontorer i Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder.

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger