Jordskiftekandidat

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Prosjektenheten - realisering av spennende prosjekter

Prosjektenheten styrer Bærum kommunes prosjekter innen teknisk infrastruktur; vei, vann og avløp, byutvikling, renovasjon, turveier, parker og gravplasser, massehåndtering og sykkelregulering. Vi er 37 ansatte, som ivaretar kommunens byggherreansvar gjennom ledelse av prosjekter fra regulering/konseptfasen til gjennomføring og overlevering av ferdige anlegg. Vår prosjektomsetning er på 250 – 300 mill. kr. pr. år og oppdragsmengden er økende. Vi er ISO-sertifisert for oppfølging av kvalitet ISO 9001 og miljø ISO 14001 og har gode systemer for gjennomføring av prosjekter.

Jordskiftekandidat - vil du bli vår nye kollega?

Bærum kommune ved Prosjektenheten søker en jordskiftekandidat for å styrke teamet vårt innen grunnerverv. Prosjektenheten består av en stab og to avdelinger som gjennomfører ulike utbyggingsprosjekter innen Miljø og samferdsel og Vann og avløp. Begge avdelingene har nå flere prosjekter som krever grunnervervsavtaler med grunneiere.

Prosjektene våre berører Bærum kommunes innbyggere i ulik grad, der vi graver oss tett inntil hushjørnene i hager, breddeutvider eksisterende fortau for å gi rom for syklende, bidrar til byutvikling ved å legge til rette for fortetting, og oppgraderer avløpssystemet slik at færre kjellere blir fylt med vann ved styrtregn. Vi kan tilby varierte og interessante oppgaver.

Vi søker etter en dyktig og motivert fagperson til vårt team, som ønsker å være med å videreutvikle Prosjektenheten, og levere gode resultater sammen med oss. Erfaring med gjennomføring av grunnerverv vil bli vektlagt, men nyutdannede med noe relevant erfaring oppfordres også til å søke.

Arbeidsoppgaver

Du vil jobbe med forhandlinger og kontakt med grunneiere, rådgivning i prosjektene og verdifastsettelse av de fleste typer eiendom, samt forberede og gjennomføre ekspropriasjonsvedtak, og bistå ved gjennomføring av skjønn for domstolene. Vi søker deg som er løsningsfokusert og effektiv, nøyaktig og nysgjerrig. Faglig interesse er viktig, og du må være klar for å jobbe i spennende og utfordrende prosjekter.

 • Oppgaver tilknyttet gjennomføring av alle faser for grunnerverv i prosjekt
 • Gjennomføre forhandlinger og saksbehandling for å erverve eller sikre tiltredelse til nødvendig grunn og rettigheter
 • Bistand i planarbeid, estimering av kostnader til grunnerverv, matrikulering, dokumentasjon og erfaringsoverføring
 • Forberedelse og gjennomføring av eventuelle ekspropriasjonsprosesser, skjønn og øvrige nødvendige tvangsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Det kreves master i eiendomsfag/jordskiftekandidat
 • Annen relevant utdannelse og lengre praksis og gode personlige forutsetninger kan kompensere for utdannelseskravet
 • Det forutsettes førerkort for personbil

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og med god evne til å planlegge og gjennomføre
 • Er tydelig og kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig
 • Engasjert, fleksibel og omgjengelig, med gode samarbeidsevner

Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

Foruten svært varierte og dessuten samfunnsnyttige prosjekter, får du følgende i denne rollen:

 • Et tverrfaglig miljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • Gode utviklingsmuligheter
 • En organisasjon i utvikling, som også omfatter bruken av teknologi og digitalisering
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter kvalifikasjoner og erfaring
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Nye attraktive lokaler i Kommunegården (Q1 2023)

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Kontaktpersoner

Jan Willy Mundal
Tjenesteleder
Telefonnummer: +47 481 75 475
Katrine Rønning
Fagansvar grunnerverv
Telefonnummer: +47 477 52 656

Hvem er Bærum Kommune -?

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i.

Bli med og sett spor!