Jordnær kommunikasjonssjef til jordnær bedrift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Spordrift AS er Norges største leverandør av alle tjenester knyttet til drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Våre medarbeidere har gjennom generasjoner tilegnet seg kompetanse der vi kombinerer fagekspertise sammen med lokal og regional kunnskap. Spordrift tilbyr kunder en helhetlig og driftssikker leveranse med høy kvalitet. Selskapet er landsdekkende og består av de tre regionene Sør-vest, Nord og Øst. 

Fra februar 2020 skal vår dyktige kommunikajsonssjef ha foreldrepermisjon. Nå søker vi en vikar som kan fylle hennes rolle og ta det faglige ansvaret for at Spordrift arbeider målrettet og systematisk med intern og ekstern kommunikasjon. Vi ser etter en engasjert, initiativrik og jordnær kommunikatør med sans for god historiefortelling og smart kommunikasjon.

Spordrift er en organisasjon under utvikling, med flat struktur og lite hierarki, der du vil ha gode muligheter til å sette agenda og gjennomføre ideer. Du kommer til å samarbeide tett med ledergruppe og administrasjon, samtidig som du trolig også vil ha mye kontakt med Spordrift-ansatte rundt om i landet, for å ta tempen på deres kommunikasjonsbehov, hva de lurer på og trenger fra administrasjon og ledelse. Foruten kommunikasjonssjefen-deg-består kommunikasjonsstaben av den joviale og ganske selvgående kommunikasjonsrådgiveren Lars, som håper på en trygg leder og erfaren kommunikatør han kan sparre med.

Oppstart så snart som mulig, sluttdato medio oktober 2020.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet fagansvar for intern- og eksternkommunikasjon, strategisk og operativt
 • Redaktøransvar for selskapets eksterne og interne nettsider og øvrige kanaler, inkludert sosiale medier
 • Forvalte spordrifts visuelle identitet og språkprofil
 • Personalansvar for kommunikasjonsenheten
 • Rapporterer til HR-direktør
 • Lede arbeidet med intern- og eksternkommunikasjon
 • Videreutvikle Spordrift sin kommunikasjonsstrategi i tråd med overordnet strategi
 • Utarbeide relevante analyser som grunnlag for selskapets omdømmearbeid
 • Planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak i tråd med overordnet strategi
 • Være strategisk rådgiver for ledergruppen i kommunikasjonsspørsmål
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, gjerne innen kommunikasjonsfag, journalistikk, medievitenskap eller lignende
 • Erfaring og innsikt i kommunikasjonsledelse i store organisasjoner
 • Bred kommunikasjonsfaglig kompetanse og erfaring på strategisk og operasjonelt nivå
 • Evne til planlegging og gjennomføring av kommunikasjonsaktiviteter
 • Medieforståelse og kompetanse på kommunikasjon i sosiale medier
 • Svært god formidlingsevne - både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Driv, engasjement og løsningsorientering, samt høy gjennomføringsevne 
 • Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner, på tvers av organisasjonsenheter og mot media 
 • Strukturert 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fortiden personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Ida Løfsgard Kojedahl
Kommunikasjonssjef
Telefonnummer: 48950669

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger