Java/Kotlin-utvikler? Vi vil ha deg med for å utvikle kraftbransjens digitale fundament

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?

Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve kvaliteten på IT-systemer som har en innvirkning på vår felles hverdag. Spesielt nå, hvor "det grønne skiftet" er på manges lepper. Elhub vil være en av premissgiverne for en fornyelse av kraftmarkedet og dets muligheter. Strøm kommer ikke til å gå av moten, men hvordan vi muliggjør løsninger for kraftmarkedet er på vei inn i en rivende utvikling. For å støtte opp under en bransje der digitalisering er en muliggjører for store endringer søker vi deg som har en over middels interesse for teknologi, utvikling og håndverket som dette fører med seg. 

Vi bygger opp et in-house utviklingsteam og ser etter både erfarne og nyutdannede som kan være med å bidra med ideer og å gjennomføre dem i samarbeid med våre eksisterende og erfarne team. Vi søker personer som setter pris på å være med i hele livssyklusen, fra idemyldring og problemidentifisering til gjennomføring og forvaltning. Vi er overbeviste om at vi får de beste resultatene av å la kompetente og nysgjerrige mennesker sitte sammen og ha ansvaret for en leveranse fra start til slutt.

Hvem er vi er på jakt etter for å bygge et internt produkthus?

Elhub's utviklingsteam har ansvaret for vedlikehold og utvikling av Elhub-systemet som omfatter både kraftbransjens web portal, offentlige og interne APIer, sikkerhet, databaser, og big data stores. Vi skal rekruttere til flere team med ulik kompetanse innenfor IT. Utviklingsteamene våre vil organiseres med en miks av både unge og erfarne ressurser, og vil bestå av forretningseksperter, testere, tekniske testutviklere og utviklere. Som nyutdannet får du nytten av å jobbe med erfarne utviklere, som erfaren utvikler får du muligheten til å sette retningen på hvordan vi skal jobbe.

Dette kommer du til å jobbe med:

 • Java/Kotlin i back-end og JavaScript i front-end. Backend består av en serviceorientert arkitektur bygget på JVM/Oracle teknologi samt HBase og Spark; testing foregår med JUnit5 og KoTest (Kotlin). I frontend er det Sencha og React, med testing i Jest og Playwright. Til deploying og konfigurasjon benytter vi Ansible.
 • Utvikle applikasjoner for markedsprosesser, beregninger og informasjonsutveksling av data i sluttbrukermarkedet for strøm.
 • Å finne ut hva vi kan automatisere sammen med brukerne våre, og lage løsningene som utfører dette etterpå.
 • Tilgjengeliggjøre data for applikasjonsutvikling internt og eksternt.
 • Teste ut ny teknologi for å forbedre applikasjoner og utviklingsmetodikk.
 • Dele kunnskap med kolleger og være med på å bygge opp fagmiljøet vårt.

Dette ønsker vi oss:

 • Du er utvikler med erfaring i Java/Kotlin og/eller Typescript/Javascript.
 • Du brenner for faglig kvalitet og ser fordelene ved oppførselsdrevet og testdrevet utvikling.
 • Du liker både at utvikle nyskapende kreative løsninger og forbedre og optimere eksisterende løsninger.
 • Er motivert til å jobbe i en setting hvor du har ansvar for hele verdikjeden fra analyse til leveranse.
 • Du kjenner til og forstår verdien av continuous delivery og fast feedback mekanismer i utviklingsarbeid.
 • Du liker å være en sentral del av et tett og dynamisk team og samtidig ha påvirkningskraft.
 • Selvstendig og initiativrik, men med gode samarbeidsevner. Du liker å dele kunnskapen din.
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Om Elhub:

Elhub er sammen med Statnett sentrale aktører i et marked som bidrar til å sikre hele Norge sikker og kostnadseffektiv strøm. Vår visjon er å bidra til utviklingen av Europas mest innovative og effektive kraftmarked. Vi har over flere år utviklet IT-systemer som gjennom automatiserte prosesser støtter opp under denne visjonen. Elhub er selve bærebjelken i informasjonsutvekslingen i det norske kraftmarkedet og skal fungere som en katalysator for innovasjon ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig på en nøytral måte for alle. Dette skal bygge opp under den videre elektrifiseringen av Norge og dermed veien mot et nullutslippssamfunn.

Elhub har et viktig samfunnsoppdrag og det er virkelig meningsfullt å gå på jobb når du vet at du jobber i et miljø som er en katalysator for innovasjon og utvikling i kraftbransjen i Norge. Denne bransjen er i rivende utvikling og Elhub's rolle er sentral og helt avgjørende for et velfungerende kraftmarked. Som "hub" er vi sentralt plassert som et nav ansvarlig  for at rett aktør, får rett informasjon til rett tid.

Vi i Elhub utvikler og forvalter en omfattende løsning. Store mengder data skal valideres og sjekkes og tusenvis av beregninger gjøres hver dag. Løsningen stiller svært høye krav til sikkerhet og ytelse. Nå skal vi modernisere vår løsning ytterligere og trenger derfor flere engasjerte og flinke folk med oss!

Her i Elhub møter du en uhøytidelig gjeng som brenner for det vi gjør. Vi har masse kompetanse og lærer nye ting hver dag. I Elhub jobber vi etter moderne prinsipper og har en flat struktur. Vi er et ungt selskap med mye pågangsmot som er stolte over hva vi har fått til. Selv om vi er opptatt av resultater, vet vi at det er utviklingen bak resultatene som er det viktigste .Gode resultater er en konsekvens av den utviklingen vi har. Når vi sammen skaper grobunn for utvikling og samarbeid gir dette motivasjon for å prøve nye ting. Vi håper du vil se på Elhub som det stedet der du kan utvikle deg videre.

Elhub er et heleid datterselskap av Statnett SF. Vi holder til i moderne lokaler i Nydalen og har gode betingelser, ordninger og mye annet moro vi kan snakke om når du kommer på en samtale.

Kontaktpersoner

Hans Kristian Fjeld
Seksjonsleder
E-postadresse: hans-fjeld@statnett.no
Jan Magne Strand
Development Department Manager
E-postadresse: jan.strand@statnett.no

Hvem er Elhub AS / Statnett SF?

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF.

Elhub er energibransjens absolutt største IT-prosjekt, som utvikler og drifter den regulerte sentrale datahuben for målerverdier og markedsprosesser i det norske strømmarkedet.

Elhub skal bidra til effektive løsninger for informasjonsutveksling i strømmarkedet og legge til rette for effektive forretningsprosesser mellom aktørene ved å håndtere leverandørskifter, anleggsovertagelse og oppstart av kraftleveranse. Elhub skal sikre effektiv lagring og distribusjon av måledata og kundeinformasjon, samt beregne underlag for avregning og avviksunderlag.

Vår visjon er å bidra til å utvikle Europas mest effektive kraftmarked og er således en viktig brikke på veien mot et grønnere samfunn.

Les mer om Elhub AS / Statnett SF og se flere ledige stillinger