Java-utvikler - se her!

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hver gang politiet er på oppdrag, er vi tett på med teknologi. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri. 

"Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor vil vi styrke vår teknologikompetanse og utvikle fagmiljøene ytterligere for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer. " - Catherine Janson, IT-direktør 

Vil du bli en teknolog med et oppdrag?

Er du en lidenskapelig Java-utvikler og har lyst til å bruke ferdighetene dine på noe samfunnsnyttig? Da vil vi høre fra deg, enten du er nyutdannet eller har lang erfaring! Vi ser etter deg som ønsker å forbedre og forenkle hverdagen til de som jobber for å sikre riktig identitet til riktig person. Ditt arbeid vil bety mye for samfunnet. Du vil få en viktig rolle som utvikler og pådriver i teamet, derfor ser vi etter deg som er en god lagspiller. Vi er et team bestående av utviklere, testere og rådgivere i tett kontakt med brukerne. Vi har et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø, med masse faglige diskusjoner. I tillegg til spennende politifaglige og IT-sikkerhetsmessige problemstillinger, blir du en del av et solid fagmiljø med sterkt fokus på erfaringsdeling og kompetansebygging. 

Arbeidsoppgaver

Hos oss blir du en nøkkelperson i et etablert tverrfaglig team. Arbeidsmiljøet preges av en samarbeidende kultur og fokus på å skape verdi. Vi jobber hele tiden mot å bli mer produktorienterte og fremtidsrettet, og løsningene våre gjennomgår kontinuerlig fornying for å få opp endringstakt og benytte ny teknologi. Som utvikler vil du i tillegg til koding bidra med design og arkitektur, og delta i utarbeidelse av mål og veikart. Du vil også bidra inn i PITs ulike arenaer for kompetansedeling.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå (bachelor/master), innen IKT. Dokumentert relevant erfaring med utvikling kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med utvikling i Java
 • Fordel med erfaring med frontend-teknologier som Angular, Javascript eller lignende
 • Fordel med erfaring med design-, dokumentasjons- og testverktøy for RESTful APIs
 • Fordel med erfaring med Hibernate og Spring
 • Fordel med erfaring med relasjonsdatabaser som MS SQL
 • Fordel med erfaring med containerteknologi som Docker og Kubernetes
 • Fordel med erfaring med testautomatisering og verktøy for testing av tjenester
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/    

Personlige egenskaper

 • Samfunnsengasjert og kvalitetsbevisst med evne til å se flere perspektiv
 • Opptatt av å lage enkle, gode løsninger i et komplekst landskap
 • Er faglig nysgjerrig og opptatt av læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Initiativrik og opptatt av å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Opptatt av å bygge en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback som en naturlig del av arbeidsdagen
 • Analytisk, selvstendig og kvalitetsbevisst

Vi tilbyr

Hos oss finner du et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø og masse faglige diskusjoner og utforsking av gode og nye løsninger. Vi jobber tett med brukerene våre, og har fokus på kvalitet i løsningene. Teamet er sosialt og sammensveiset, og vi gjør mye gøy sammen.

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Opplæring i bruk av aktuelle verktøy og teknologi
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø, og fleksibilitet mht. arbeidssted
 • Gode arbeidsbetingelser med blant annet fleksibel arbeidstid, sommertid og to timer trening i arbeidstiden per uke 
 • Stillingen avlønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 550 000 - 960 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Kontaktpersoner

Trine Brekke Eide
Fung. Seksjonssjef

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i de 12 politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi gjør skal bidra til at politiet får løst det viktige samfunnsoppdraget.

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger