IVV Engineer (Teknisk Tester)

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å teste produkter og løsninger for Norges best bevarte hemmelighet? 

Vi har en økende oppdragsmengde og søker en teknisk tester for militære kommunikasjons- og systemløsninger. Våre produkter og løsninger verner om vitale sikkerhetsinteresser nasjonalt og internasjonalt. 

Ansvarsområder og sentrale oppgaver  

I stillingen som Teknisk Tester vil du jobbe tett med våre utviklere og bidra til kontinuerlig forbedring og kvalitetssikring. Sentrale oppgaver er:

 • Testautomatisering og systemtest av våre produkter og løsninger
 • Planlegge, dokumentere og gjennomføre tester
 • Skrive testcase 
 • Sikre at system og løsninger er testbare, i samarbeid med utviklere og arkitekter
 • Bidra til å forbedre testprosedyrer og –metodikk
 • Støtte kunder under test og installasjon

I tillegg vil du også kunne jobbe med Webapplikasjoner og klassiske GUI-applikasjoner, ulike nettverksprotokoller og grensesnitt, virtualisering og VMware, Windows og Unix plattform, samt Python og skriptspråk for testautomatisering.

Den rette kandidaten vil få testlederansvar.

Kvalifikasjoner og egenskaper  

 • Interesse for testing av programvare og kontinuerlig forbedring
 • Kunnskap om testautomatisering og relevante verktøy som benyttes for testautomatisering og dokumentasjon
 • Bakgrunn som tester eller utvikler
 • Erfaring med ulike skriptspråk og Python
 • Relevant teknisk utdannelse, fortrinnsvis Bachelor eller tilsvarende. Erfaring og resultater kan kompensere for manglende utdanning.
 • Ansvarlig og selvgående
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Vi sertifiserer alle våre testere innen ISTQB.

For å være en aktuell kandidat til stillingen, må du være norsk statsborger, og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for nivå HEMMELIG og NATO SECRET med særinstrukser fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. 

Vi tilbyr 

 • En spennende arbeidshverdag der ditt kompetansebidrag blir verdsatt og anvendt
 • En interessant og spennende stilling i et selskap i stadig utvikling 
 • Faglig og personlig utvikling i et høyteknologisk miljø   
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Sosiale sammenkomster og hyggelige kollegaer 
 • Aktivt bedriftsidrettslag med eget velutstyrt trimrom 
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo

Kontaktpersoner

Anne Eldegard
Resource & Competence Director

Hvem er Thales Norway?

Thales Norway AS er en kompetansedrevet bedrift med et internasjonalt anerkjent fagmiljø innen sikker militær kommunikasjon. Vi er leverandør av verdensledende løsninger innen kryptering og kommunikasjon til nasjonale og internasjonale forsvarskunder. Vi er valgt som strategisk partner for det norske forsvaret og er eneleverandør av høygraderte kryptoløsninger til NATO.  I Norge har Thales over 100 års historie med høyteknologisk utvikling, og vi teller i dag i underkant av 200 ansatte. 

Thales Norway AS er en del av Thalesgruppen som på verdensbasis sysselsetter godt over 80 000 ansatte i 68 land. Thales er en av verdens største leverandører av kritiske systemer for forsvar, luftfart, romfart, transport og samfunnssikkerhet, og våre produkter og systemer bidrar til å sikre mennesker, infrastruktur og nasjoner.

For mer informasjon om Thales: www.thalesgroup.com og www.thales.no