IT virksomhetsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Söderberg & Partners er et av Nordens største selskaper innen forsikringsmegling og forsikringsrådgivning. Vi har en kompleks og sammensatt kundeportefølje innen nærings-, forenings- og privatmarkedet.

Selskapet har en omfattende IT-portefølje bestående av blant annet:

 • MS Dynamics
 • Office 365
 • Egenutviklede fagsystem
 • SuperOffice
 • Wims
 • Visma Global
 • Zisson

Vi utvikler løsningene selv med støtte fra innleide konsulenter eller ved direkte bestilling til leverandører.

For å dekke stadig nye behov i forretningen jobber vi kontinuerlig med å forvalte, effektivisere og videreutvikle vår portefølje. Vårt etablerte IT-målbilde 2021 skisserer blant annet utvikling av effektive løsninger som kan skalere innenfor eksisterende forretningsområder og utvides til nye. Vi har startet arbeidet med å dokumentere IT-porteføljen i Ardoq og innføre arkitekturprinsipper i utviklingen av løsninger.

Söderberg og Partners kompetente IT-avdeling er en sentral og viktig støttespiller samt bidragsyter i selskapets strategiske og operasjonelle arbeid. Vi ønsker nå å utvide med enda en IT-virksomhetsarkitekt for å øke kapasitet og kompetanse og samtidig bygge et miljø for arkitektur i selskapet.

Ansvar og oppgaver

IT virksomhetsarkitekten har ansvar for at forretningsapplikasjonene og infrastruktur følger organisasjonens strategi for teknologi, styring, arkitekturprinsipper og standarder.

 • Delta i kravspesifikasjon, analyser og løsningsdesign ved større endringer i dagens applikasjonsportefølje
 • Bygge bro mellom forretning og teknologi gjennom involvering i arkitekturformidlingen
 • Utvikling og vedlikehold av arkitekturprinsipper i selskapet
 • Utvikling av arkitekturmodeller og dokumentasjon
 • Bistand til porteføljestyring av IT-prosjekter og applikasjoner
 • Oppfølging av arkitektur i sentrale IT-prosjekter
 • Analyser og GAP-analyse av virksomhetsarkitekturen
 • Sørge for at arkitekturtiltak gjennomføres i henhold til IT-målbilder
 • Holde seg oppdatert på relevante rammeverk, beste praksis og anvende det i arkitektarbeidet

Kompetanse

 • Fullført IT-relatert utdanning
 • TOGAF sertifisert
 • Programmering
 • Funksjonell design og utvikling
 • Tjenesteorientert arkitektur
 • Systemutviklingsmetodikk
 • Dokumentasjonsverktøy

Personlige egenskaper:

 • Du brenner for å lage gode og skalerbare løsninger
 • Du har et genuint ønske om å rydde opp i ineffektive løsninger
 • Du har evnen til å lytte til ulike behov og oversette disse til funksjonelle beskrivelser og smarte løsninger
 • Du liker å samarbeide med både IT og forretning for å skape gode løsninger

Vi tilbyr

 • Et selskap i vekst med store ambisjoner
 • Moderne lokaler sentralt på Lysaker
 • Mulighet for nyskapning og personlig utvikling
 • Markedsledende pensjons- og forsikringsordninger
 • Meget godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere
 • Omtanke for kunden og hverandre
 • Internasjonalt miljø
 • Svært bra kantine med kaffebar
 • Diverse aktivitetstilbud og sosiale grupper

Om selskapet

Söderberg & Partners er et av Nordens største selskaper innen forsikringsmegling og forsikringsrådgivning. Vi har som mål å forenkle forsikring for både bedrifter og privatpersoner.

Söderberg & Partners etablerte seg i Norge i 2014 ved å kjøpe seg inn i Norwegian Broker. Konsernet har i dag ca. 2000 medarbeidere fordelt på ca. 70 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Luxemburg og Spania. I Norge er vi ca. 220 kolleger. Det nordiske samarbeidet gir oss tilgang til markedets skarpeste analyse-, IT- og rådgivningsverktøy, slik at vi kan styrke både posisjonen vår og evnen til å ivareta kundenes individuelle behov.

Vi har en sterk bedriftskultur der våre ansatte har høye ambisjoner samt stort engasjement. Organisasjonen er kreativ og dynamisk og preges av korte beslutningsveier og stort rom for personlig initiativ. Dette skaper et inspirerende miljø hvor du har muligheter for å utvikle deg raskt.

Vi er stadig på jakt etter nye dyktige medarbeider som trigges av å ta ansvar og som deler vårt ønske om å lykkes. Vil du være med oss på reisen videre?

Kontaktpersoner

Erik Tuv
Telefonnummer: 452 83 640