IT-utvikler ved Helseundersøkelsen i Trøndelag og NTNU

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Vi har ledig stilling som som IT-utvikler.  Stillingen har minimum 2 års varighet, men vil med stor sannsynlighet forlenges.

Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) tilhører Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

HUNT har gjennom 40 år samlet inn data og biologisk materiale fra over 144 000 personer i alderen 13-100 år i tidligere Nord-Trøndelag. De fleste av disse har også deltatt i flere av de ulike HUNT-undersøkelsene og oppfølgingsstudier. I høsten 2019 ble også data fra 250 000 innbyggere i det tidligere Sør-Trøndelag samlet inn. HUNT behandler også data for flere eksterne prosjekt tilknyttet flere sykehus, forskningsmiljø og NTNU. Data lagres i HUNT Databank, en kompleks relasjonsdatabase som er utviklet for håndtering av alle data som er samlet inn, samt informasjonen om behandling av alt innsamlet biologisk materiale.

Internasjonalt er HUNT en av de mest omfattende helseundersøkelsene i verden, og deltar i flere nasjonale og internasjonale samarbeid om utvikling av felles løsninger og deling av data.

HUNT forskningssenter er lokalisert på Levanger og har ca. 40 ansatte. Utviklingsavdelingen har kontorer sammen med fakultetets IT-avdeling i Trondheim. Arbeidssted vil være Trondheim/Levanger.

Kvalitet på data, og hvordan vi samler inn og forvalter disse er helt avgjørende for hele HUNT-undersøkelsen. Stadig økende etterspørsel etter data og tjenester innen helseforskning gjør at vi trenger flere ressurser på utviklingsteamet vårt.

Som del av staben på HUNT Forskningssenter vil det også være muligheter til å delta i relevante forskningsprosjekt, for eksempel knyttet til databaseløsninger, metoder for innsamling av data, dataanalyse, datavisualisering, genetiske analyser, store data og lignende. Vi er også involvert i flere nasjonale og internasjonale prosjekt, og deltar blant annet i det nye Helsedataprogrammet.

Arbeidsoppgaver

Den viktigste arbeidsoppgaven vil være å bidra til videreutvikling av dagens databaseløsning for sikker lagring av våre data. Vi har store mengder data fra spørreskjema og undersøkelsene i HUNT, i tillegg til at vi har store mengder informasjon fra HUNTs laboratorier der alt som skjer med det biologiske materialet i HUNT Biobank registreres. Databasen er kompleks og vi ønsker derfor at du har god kompetanse innen design, implementering og bruk av relasjonsdatabaser for vedlikehold og videreutvikling av databaseløsningen.

Utvikling skjer i tett samarbeid med brukere, som for eksempel kan være forskere eller labingeniører, og vi ser derfor etter deg som trives godt i en jobb der du leverer gode brukeropplevelser som utvikles kontinuerlig i samarbeid med brukerne.

Det er videre planlagt å utvikle sikre web-løsninger for datainnsamling og systemer for å gi enda bedre informasjon til forskningsdeltakere. HUNT Databank har en ambisjon om å utvikle virksomheten til å kunne bli en totalleverandør av tjenester innen datainnsamling og håndtering av data. Dette innebærer at vi skal være gode på alt fra starten med datainnsamling til data er klare for å gi gode tilbakemeldinger til deltakere, samt leveres til forskere som skal bruke dataene. Du vil kunne være en viktig ressurs i dette arbeidet.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelor. Realkompetanse med relevans for aktuelle oppgaver kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med design, implementering og bruk av relasjonsdatabaser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

Vi lager ulike løsninger og verktøy med et bredt spekter av teknologi. Har du erfaring innen ett eller flere områder i listen nedenfor er det en fordel:

 • Administrasjon av Oracle eller MS SQLServer vil være relevant for hovedarbeidsoppgaver
 • NET-plattformen / C#-programmering for både web og desktop
 • Løsninger for datavarehus
 • Javascript og rammeverk for webapplikasjoner, som Node.js, React, GraphQL og D3

Personlige egenskaper 

 • Grundig, systematisk og detaljorientert
 • Målrettet
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr 

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår 

Stillingen som overingeniør kode 1087 lønnes normalt avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.j

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Senioringeniør Oddgeir Holmen, tlf. 92689573, e-post: oddgeir.holmen@ntnu.no

Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til HR-konsulent Anne-Britt Hofstad: tlf: 73597567, e-post: anne-britt.hofstad@ntnu.no

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til minst to relevante referanser

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknadsfrist: 24.05.2020

Kontaktpersoner

Anne-Britt Hofstad
HR-konsulent
Telefonnummer: 73 59 75 67
Oddgeir Holmen
Senioringeniør
E-postadresse: oddgeir.holmen@ntnu.no
Mobil: 926 89 573

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

NTNU søker engasjerte medarbeidere.