IT utvikler (Development Lead/Technical Lead)

Stillingsbeskrivelse

Utvikling og integrasjon IT

Divisjon IT har et helhetlig ansvar for at all utvikling og digitalisering i Vegvesenet gjøres framtidsrettet, smidig og sikkert på tvers av etatens fagområder. Divisjonen ivaretar utvikling av etatens digitale kanaler og tjenester, er en partner for fagsiden og en pådriver for innovasjon og utvikling av nye, brukervennlige løsninger. Vi støtter fagsiden fra idé til realisering, med smidige prosjekter og leveranser. Divisjonen har fem avdelinger: styring, utvikling, produkter og tjenester, infrastruktur og drift og brukernær IT. Divisjonen har 315 medarbeidere over hele landet, med hovedkontor i Drammen. 

Utvikling og integrasjon IT er en av fem seksjoner på Utvikling IT. Seksjonen har ansvaret for fellestjenester, publikumstjenester og utviklingsverktøy. Vi består i dag av seks fast ansatte samt innleide konsulenter. Våre ressurser er organisert i tverrfunksjonelle teams og vi ønsker å få besatt flere ledende posisjoner med egne ansatte. Vi har nå en ledig stilling for deg som synes det høres spennende ut å jobbe som dev lead/tech lead i et sterkt kompetansemiljø!

Arbeidsoppgaver og ansvar

Arbeidsoppgavene dine som dev lead/tech lead for et av våre teams vil være

 • ha det ledende ansvaret for tverrfunksjonelt team som jobber etter smidige prosesser
 • utvikling og vedlikehold av IT-løsninger
 • spesifisering, designe løsning, testing og dokumentasjon

Du vil få store faglige utfordringer og muligheter til å være med på utviklingen av etatens sentrale prosesser innen smidig IT-utvikling, løsninger og skyinfrastruktur.

Kontorsted for stillingen er i våre nye lokaler i DBC (Drammen stasjon Business Center); et nytt og stilig kontorbygg rett ved Drammen stasjon/Strømsø Torg, der vi over de kommende årene vil bygge opp et aktivt og dynamisk utviklingsmiljø. Les mer om kontorfasilitetene her: https://dbc.no/

Kvalifikasjoner

Høyere relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, minimum 3 år. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

 • Jobbet med Java de siste tre årene.
 • Må ha erfaring med å jobbe i team som utvikler basert på smidige metoder.
 • Bør ha erfaring som ledende utvikler for smidig team og kan vise til gode resultater.
 • Bred kunnskap om utviklingsspråk/-rammeverk, applikasjonsservere, databaser og integrasjonsplattformer 

Arbeidsoppgavene krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Vi legger vekt på at du er strukturert, har stor gjennomføringsevne, er smidig og en god bidragsyter til teamet. 

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr 

 • spennende arbeidsoppgaver
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • gode utviklingsmuligheter og en kultur som oppfordrer til faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i et nytt og flott kontorbygg med super beliggenhet i sentrum av Drammen (Strømsø), med svært gode muligheter for offentlig kommunikasjon.

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Andy Yu, tlf. 996 28 321, for en hyggelig prat!

Vi samarbeider med IT-selskapet eXspend (www.exspend.no) i denne rekrutteringssaken. Du er velkommen til å kontakte eXspend per epost: Therese@exspend.no, for mer informasjon om rekrutteringsprosessen.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger