IT-utvikler: AI, HPC og ny maskinvarearkitektur

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Meteorologisk institutt ønsker å styrke vår kompetanse og kapasitet på AI og effektiv utnyttelse av HPC. Vi søker derfor deg som er levende opptatt av optimalisering og parallellisering av kode, og i tillegg er ivrig på å jobbe med nye teknologier som bidrar til ytterligere forbedringer

Arbeidsoppgaver

 • Optimalisering av modellkode i tett samarbeid med våre geofaglige forskere og internasjonale samarbeidspartnere
 • Utarbeide forslag og teste hvordan ta i bruk ny teknologi
 • Delta i anskaffelser av HPC og AI infrastruktur
 • Delta i forskningsprosjekter og backend-utvikling

Kvalifikasjonskrav

 • Kompetanse fra universitet eller høyskole på mastergradsnivå eller høyere innenfor Informatikk, matematisk modellering, data science eller lignende
 • Kompetanse på bruk av containerteknologi, CI/CD og automatisering
 • Kompetanse på AI, HPC, GPU eller lignende
 • Kompetanse på Python, C/C++, Fortran eller MPI
 • Nysgjerrig og informasjonssøkende
 • Selvdreven og ryddig med god gjennomføring- og ferdigstillelsesevne
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i et moderne teknologisk miljø
 • Trivelig arbeidsmiljø preget av fokus på samfunnsnytte og åpenhet
 • Entusiastiske kolleger
 • Lønn som overingeniør eller senioringeniør, etter kvalifikasjoner. Lønnsspenn 550000 - 725000. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som har gode pensjons- og boliglånsordninger
 • Sentrumsnært arbeidssted på Blindern/Forskningsparken i Oslo, nær knutepunkt for trikk og T-bane
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Tilleggsinformasjon

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til IT-direktør Anne-Cecilie Riiser, anne.cecilie.riiser@met.no, tlf. 90 50 28 13 eller avdelingsleder Audun Christoffersen, audun.christoffersen@met.no, tlf. 99 04 05 24.

Kontaktpersoner

Anne-Cecilie Riiser
IT-direktør
Telefonnummer: 22 96 30 00
Audun Christoffersen
Avdelingsleder

Hvem er Meteorologisk institutt?

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.