IT-systemutvikler og IT-arkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med og videreutvikle Oljedirektoratets digitale løsninger? Liker du å identifisere og løse brukernes behov, og kontinuerlig forbedre IT-løsninger? Har du lyst til å jobbe i et fagmiljø med erfarne utviklere og IT-arkitekter? Da kan det være deg vi er på jakt etter!

I Oljedirektoratet forvalter vi alle dataene som rapporteres fra norsk sokkel. Vi har store ambisjoner, og står overfor spennende utfordringer med å forvalte dagens IT-systemer samtidig som vår IT-arkitektur skal løftes over på ny teknologi.

Vi leter nå etter dyktige medarbeidere innen systemutvikling og/eller IT-arkitektur med noen års erfaring. Arbeidet består i å utvikle, implementere, vedlikeholde og forvalte ODs IT-systemer og databaser - både egenutviklede og hyllevare. I tillegg vil man bidra i ODs digitaliseringsarbeid for å sikre en helhetlig arkitektur og IT-styringsmodell i organisasjonen. Du får jobbe på tvers av fagmiljøene i OD for å lære deg hovedarbeidsprosessene våre og bringe dette perspektivet inn i arbeidet med å drifte og fornye ODs IT-plattform. Det er også muligheter for å bidra i internasjonale prosjekter knyttet til Olje for utvikling. Vi tilbyr gode muligheter for kurs og kompetanseutvikling.

Organisasjonen vår er i stadig utvikling, og arbeidsoppgavene kan endres over tid.

For å se litt av mangfoldet i våre IT-systemer, kan du gå inn på https://www.npd.no/fakta/ hvor det er lenker til våre Faktasider, Faktakart og web services knyttet til disse.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • har relevant høyere utdanning
 • har erfaring med IT-arkitektur, systemutvikling og/eller applikasjonsforvaltning
 • har gode generelle programmeringskunnskaper og evne til raskt å sette deg inn i nye teknologier og arbeidsmetoder
 • har erfaring med programmering på følgende teknologier: Microsoft.Net, C#, SQL, Visual Studio og JavaScript
 • kompetanse på en eller flere av følgende teknologier er en fordel: TFS, MVC, Azure DevOps, GIT Repos og GIT workflow, ArcGIS, REST API, React / Redux, SSIS, SSRS, FME, Python og Enterprise Architect.
 • kompetanse på ESRI-teknologi og GIS-arkitektur er en fordel
 • er strukturert, systematisk og har gode analytiske evner
 • er nytenkende og løsningsorientert
 • er selvstendig og har gode samarbeidsevner
 • identifiserer deg med våre verdier: åpen, ansvarlig, engasjert og står sammen
 • har gode kommunikasjonsevner på norsk, eventuelt dansk eller svensk, og engelsk. Arbeidsspråket er norsk.

Jobb hos oss krever autorisasjon etter sikkerhetsloven.

Diverse informasjon

Vi ønsker mangfold blant våre ansatte og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke utlyste stillinger hos oss uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne. Vi deltar også i regjeringens dugnad for inkludering, som har som mål å få flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan benyttes til statistikk-/rapporteringsformål. 

Oljedirektoratet deltar i et forsøk med anonyme søknader i staten, og følgende informasjon om personvern inngår derfor i utlysingen: 

"Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader til stillinger i staten.  Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder."

Oljedirektoratet har 220 medarbeidere. Vi har kontor i Stavanger og Harstad. Arbeidssted for disse stillingene er Stavanger. 

Lønn etter avtale.

Adresse: Professor Olav Hanssens vei 10, 4003 Stavanger

Kontaktpersoner

Hans Stokka
Sjefingeniør
E-postadresse: Hans.Stokka@npd.no
Telefonnummer: 51 87 62 95
Inger Lise Strømme
Underdirektør IT
Telefonnummer: 51 87 65 95
Maria Juul
Underdirektør Dataforvaltning
E-postadresse: Maria.Juul@npd.no
Telefonnummer: 51 87 61 40
Toril Opstvedt
Sjefingeniør
E-postadresse: Toril.Opstedt@npd.no
Telefonnummer: 51 87 66 52

Hvem er Oljedirektoratet?

Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirkssomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning. I dette arbeidet tar en hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.