IT systemforvaltere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Konsern IT System på Gardermoen søker Systemforvaltere til seksjon IT Virksomhetssystemer. 

Våre nye medarbeidere vil bli en del av avdelingen IT System som forvalter virksomhets- og lufthavnsystemene i Avinor. Konsern IT System består av 32 ansatte primært lokalisert på Gardermoen. 

Seksjon IT Virksomhetssystemer er en del av Konsern IT System og ivaretar forvaltningen og videreutviklingen av systemer som brukes til virksomhetsstyring og konsernfelles administrative lufthavnsystemer. 

Stillingene rapporterer til seksjonsleder IT Virksomhetssystemer. 

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

Konsern IT System skal utvikle og forvalte Avinors løsninger på en sikker, stabil og kostnadseffektiv måte, basert på en god forståelse av konsernets behov og gjeldende IT-strategi. Enheten skal sikre høy presisjon og kvalitet i leveranser til konsernet, samt utøve tredjelinjesupport. IT Systemforvaltning har ansvar for utvikling og forvaltning av Konsernfelles systemer. 

 • rådgivning, behovsavklaring og spesifikasjonsutarbeidelse sammen med andre systemforvaltere og forretningssiden 
 • koordinering og samarbeid med andre enheter i Konsern IT 
 • oppsett, konfigurering og implementering av funksjonalitet 
 • vedlikehold, support og oppfølging av eventuelle underleverandører 
 • bidragsyter i prosjekter knyttet til systemer man utfører systemforvaltning på 
 • begrenset reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner:

Må-krav:  

 • relevant høyskole-/universitetsutdanning på minimum bachelornivå, dokumentert lang og relevant erfaring på spesielle områder kan redusere kravet til manglende formell kompetanse  
 • dokumentert erfaring fra forvaltning og/eller utvikling av IT-systemer 
 • evne til jobbe prosessorientert  
 • god generell IT-systemforståelse 
 • gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig 
 • oppfylle krav til sikkerhetsklarering H

Bør-krav: 

 • relevant erfaring med forvaltning av ERP systemer eller lignende administrative systemer 
 • erfaring innenfor fagområder finans, distribusjon, vedlikehold eller salg 
 • erfaring med rådgivning, behovsavklaring og spesifikasjonsutarbeidelse  
 • kjennskap til oppsett, konfigurering og implementering av funksjonalitet i større systemer 
 • erfaring med systemteknisk vedlikehold, tredjelinjesupport og samarbeid med driftsorganisasjon 
 • erfaring med oppfølging av systemleverandører 
 • erfaring fra større forvaltningsteam 

Personlige egenskaper: 

 • gode samarbeidsevner, men også kunne arbeide selvstendig 
 • interesse for å sette seg inn i de løsninger og prosesser som skal utvikles og forvaltes 
 • ansvars- og kvalitetsbevisst 
 • strukturert og resultatorientert arbeidsform 
 • ønske om og evne til å kontinuerlig tilegne seg og anvende ny kunnskap

Vi tilbyr:  

 • et godt arbeidsmiljø  
 • faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter 
 • fleksibel arbeidstid 
 • sentrale lokaler i umiddelbar nærhet til Oslo lufthavn 
 • gode velferdsordninger  

Generell informasjon

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.  

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Gode personalforsikringer. Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder lønn, alder og kulturell bakgrunn.  

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes. Tilsetting forutsetter også at søker har gyldig sikkerhetsklarering eller at sikkerhetsklarering kan gis.

Kontaktpersoner

Jie Li
Seksjonsleder IT virksomhetssystemer
E-postadresse: jie.li@avinor.no
Simen Bergsrud
Systemsjef Konsern IT

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger