IT systemforvaltere Virksomhetssystemer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Konsern IT har ansvar for all planlegging, utvikling og drift av IT i Avinor og har ca. 135 ansatte fordelt på Gardermoen, Bjørvika samt et uteapparat på en del lufthavner. Enheten består av avdelingene Strategi, System og Drift i tillegg til en stabsfunksjon. Innen 2021 skal Avinor være verdensledende på teknologiutnyttelse i luftfarten.  

Vi knytter verdifulle relasjoner:   

Våre verdier er åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. 

Har du noen gang tenkt over hvor mye teknologi som støtter din reise fra du går inn på en flyplass, selve flyturen, til du er landet trygt og har hentet din bagasje på bestemmelsesstedet? Det er vi i Avinor som sikrer alle disse prosessene. Vår visjon er å være verdensledende på teknologiutnyttelse i luftfarten og en viktig suksessfaktor for å lykkes, er dyktige medarbeidere.   

Vi søker nå systemforvaltere som ønsker å bidra til dette. Du vil bli en del av seksjonen IT Virksomhetssystemer og bidra til å utvikle og forvalte Avinors løsninger på en sikker, stabil og kostnadseffektiv måte. Stillingen rapporterer til seksjonsleder IT Virksomhetssystemer 

Arbeidsoppgaver:  

 • Rådgivning, behovsavklaring og spesifikasjonsutarbeidelse sammen med andre systemforvaltere og forretningssiden 
 • Koordinering og samarbeid med andre enheter i Konsern IT 
 • Oppsett, konfigurering og implementering av funksjonalitet 
 • Vedlikehold, support og oppfølging av eventuelle underleverandører 
 • Bidragsyter i prosjekter knyttet til systemer man utfører systemforvaltning på 
 • Begrenset reisevirksomhet må påregnes. 

 

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning på minimum bachelornivå 
 • Dokumentert erfaring fra forvaltning og/eller utvikling av IT-systemer 
 • Evne til å jobbe prosessorientert  
 • God generell IT-systemforståelse 
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig 
 • Oppfylle krav til sikkerhetsklarering H. 
 • Relevant erfaring med forvaltning av ERP systemer eller lignende administrative systemer 
 • Erfaring innenfor fagområder finans, distribusjon, vedlikehold eller salg 
 • Erfaring med rådgivning, behovsavklaring og spesifikasjonsutarbeidelse  
 • Kjennskap til oppsett, konfigurering og implementering av funksjonalitet i større systemer 
 • Erfaring med systemteknisk vedlikehold, tredjelinjesupport og samarbeid med driftsorganisasjon 
 • Erfaring med oppfølging av systemleverandører 
 • Erfaring fra større forvaltningsteam. 

Avinor tilbyr:  

 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode velferdsordninger  

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister 

Vi gleder oss til å lese din søknad!  

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger