IT systemforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Konsern IT System på Gardermoen søker Systemforvalter til seksjon IT Lufthavnsystemer. 

Vår nye medarbeider vil bli en del av avdelingen IT System som forvalter virksomhets- og lufthavnsystemene i Avinor. Konsern IT System består av 32 ansatte primært lokalisert på Gardermoen.  

Seksjon IT Lufthavnsystemer er den del av Konsern IT System og ivaretar forvaltningen av lufthavnoperative systemer i henhold til gjeldende lover og instrukser. Lufthavnsystemer er inndelt i fagområdene trafikkinformasjon- og avgiftssystemer , adgangskontroll- og kameraovervåkingssystemer og sikkerhetskontroll- og terminalsystemer .  

Stillingen rapporterer til seksjonsleder IT Lufthavnsystemer og vil ligge under fagområdet trafikkinformasjon- og avgiftssystemer . 

Arbeidsoppgaver:

Konsern IT System skal utvikle og forvalte Avinors løsninger på en sikker, stabil og kostnadseffektiv måte, basert på en god forståelse av konsernets behov og gjeldende IT-strategi. Enheten skal sikre høy presisjon og kvalitet i leveranser til konsernet, samt utøve tredjelinjesupport. Herunder har seksjon IT Lufthavnsystemer ansvar for systemteknisk utvikling og forvaltning av Konsernets lufthavnoperative systemer. 

 • rådgivning, behovsavklaring og spesifikasjonsutarbeidelse sammen med andre systemforvaltere og forretningssiden 
 • koordinering og samarbeid med andre enheter i Konsern IT 
 • oppsett, konfigurering og implementering av funksjonalitet 
 • vedlikehold, support og oppfølging av eventuelle underleverandører 
 • bidragsyter i prosjekter knyttet til systemer man utfører systemforvaltning på 
 • begrenset reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner: 

Må-krav

 • relevant høyskole-/universitetsutdanning på minimum bachelornivå 
 • dokumentert erfaring fra forvaltning og/eller utvikling av IT-systemer.  
 • god generell IT-systemforståelse 
 • gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig 
 • oppfylle krav til sikkerhetsklarering H

Bør-krav

 • erfaring med rådgivning, behovsavklaring og spesifikasjonsutarbeidelse for lufthavnoperative systemer, dokumentert lang og relevant erfaring innen IT systemer relatert til operativ drift på lufthavner kan redusere kravet til manglende formell kompetanse
 • kjennskap til oppsett, konfigurering og implementering av funksjonalitet i større systemer 
 • erfaring med systemteknisk vedlikehold, tredjelinjesupport og samarbeid med driftsorganisasjon 
 • erfaring med oppfølging av systemleverandører 
 • erfaring fra større forvaltningsteam

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsevner, men også kunne arbeide selvstendig 
 • interesse for å sette seg inn i de løsninger og prosesser som skal utvikles og forvaltes 
 • ansvars- og kvalitetsbevisst 
 • strukturert og resultatorientert arbeidsform 
 • ønske om og evne til å kontinuerlig tilegne seg og anvende ny kunnskap

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø
 • faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid
 • sentrale lokaler i umiddelbar nærhet til Oslo lufthavn
 • gode velferdsordninger

Generell informasjon 

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.

Avinor kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gir gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Gode personalforsikringer. Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder lønn, alder og kulturell bakgrunn.  

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes. Tilsetting forutsetter også at søker har gyldig sikkerhetsklarering eller at sikkerhetsklarering kan gis. 

Kontaktpersoner

Kirsti Grøttheim
Seksjonsleder IT lufthavnsystemer
Simen Bergsrud
Systemsjef Konsern IT

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger