IT systemforvalter Sikkerhetskontroll og terminalsystemer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Konsern IT har ansvar for all planlegging, utvikling og drift av IT i Avinor og har ca. 135 ansatte fordelt på Gardermoen, Bjørvika samt et uteapparat på en del lufthavner. Enheten består av avdelingene Strategi, System og Drift i tillegg til en stabsfunksjon. Innen 2021 skal Avinor være verdensledende på teknologiutnyttelse i luftfarten.  

Vi knytter verdifulle relasjoner:   

Våre verdier er åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. 

Har du noen gang tenkt over hvor mye teknologi som støtter din reise fra du går inn på en flyplass, selve flyturen, til du er landet trygt og har hentet din bagasje på bestemmelsesstedet? Det er vi i Avinor som sikrer alle disse prosessene. Vår visjon er å være verdensledende på teknologiutnyttelse i luftfarten og en viktig suksessfaktor for å lykkes, er dyktige medarbeidere.   

Vi søker nå en systemforvalter som ønsker å bidra til dette. Du vil bli en del av seksjonen IT lufthavnssystemer og bidra til å ivareta forvaltningen av lufthavnsystemer i henhold til lover og instrukser. Fagområdene inkluderer «trafikkinformasjon- og avgiftssystemer», «adgangskontroll- og kameraovervåkningssystemer» og «sikkerhetskontroll- og terminalsystemer». Våre systemer er i stadig utvikling og vi har behov for en ny ressurs i fagområdet sikkerhetskontroll og terminalsystemer. 

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning, behovsavklaring og spesifikasjonsutarbeidelse sammen med andre systemforvaltere og forretningssiden 
 • Inngå og vedlikeholde avtaler med eksterne leverandører 
 • 3. linjesupport for driftsavdelingen 
 • Koordinering og samarbeid med andre enheter i Konsern IT 
 • Oppsett, konfigurering og implementering av funksjonalitet 
 • Bidragsyter i prosjekter knyttet til systemer man har forvaltningsansvaret for 
 • Begrenset reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning på minimum bachelornivå, dokumentert lang og relevant erfaring innen IT systemer relatert til operativ drift på lufthavner kan redusere kravet til manglende formell kompetanse 
 • Dokumentert erfaring fra forvaltning og/eller utvikling av IT-systemer 
 • God generell IT-systemforståelse 
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig 
 • Oppfylle krav til sikkerhetsklarering (H) ved behov 
 • Kjennskap til oppsett, konfigurering og implementering av funksjonalitet i større systemer 
 • Erfaring med systemteknisk vedlikehold, tredjelinesupport og samarbeid med driftsorganisasjon 
 • Erfaring med oppfølging av systemleverandører 
 • Erfaring med rådgivning, behovsavklaring og spesifikasjonsutarbeidelse for lufthavnoperative systemer er en fordel 
 • Erfaring fra større forvaltningsteam

Avinor tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode velferdsordninger 

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister 

Vi gleder oss til å lese din søknad!  

Kontaktpersoner

Arne Henning Underdal-Loktu
Telefonnummer: +47 91131414

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger