IT Systemansvarlig / Business Partner som vil gjøre verden bedre

IT Systemansvarlig / Business Partner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bruke din profesjonelle kompetanse og ditt engasjement til å bidra til videreutviklingen av verdens største internasjonale humanitære organisasjon? Du får ansvar for løsningsdialog med fagområdene, og design og styring av IT-systemer i Røde Kors' systemportefølje. Du får en unik mulighet til å være førende i en digital transformasjon for Norges Røde Kors. Fast 100% stilling. 

IKT Enheten består av om lag 15 dyktige medarbeidere og har ansvaret for all IT i Røde Kors. Det er en omfattende portefølje, hvor MS Dynamics, O365, Visma Bluegarden, Unit4 Business World og Service Now står sentralt. Vi har og en del egenutviklede løsninger. IKT skal først og fremst bidra til løsninger som gjør det lett å være bruker, men også drive prosesser som gjør at frivillige, delegater og ansatte ser muligheter for å effektivisere og automatisere arbeid gjennom teknologi. Vi skal bruke innovative metoder for å få til løsninger, og tørre å teste, feile og lære hele tiden. 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 

 • Være rådgiver for fagområder og prosesseiere for å bidra til effektiv bruk av systemene 
 • Samle og koordinere endringsbehov, og bidra til prioritering og gjennomføring 
 • Overvåke og optimalisere/vurdere den totale systemøkonomien 
 • Leder og koordinerer utviklingen av løsninger i tett samarbeid med systemeier, leverandører og andre interessenter  
 • Utøve leverandørstyring gjennom bestillinger, oppfølging av leveranser, kvalitetssikring og akseptansetesting 

Vi søker deg som har: 

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Du er en god relasjonsbygger som behersker stor kontaktflate og arbeider godt i team. 
 • God forståelse og erfaring med generell IKT arkitektur, både prosess, verktøy og revidering og med å utarbeide kravspesifikasjoner. 
 • Er modig, utfordrer,?tør å prøve?ut ideer,?og samtidig?er leveransedyktig. 
 • Gode språkkunnskaper, inklusive kjennskap til kontraktsformuleringer på norsk og engelsk. 
 • Høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå og lang erfaring i arbeid med Informasjons og Teknologi utvikling og forvaltning.  
 • Erfaring med frivillighet eller erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel 

Vi kan tilby:  

 • Mulighet til å være med og styre digitaliseringsreisen i Norges Røde kors 
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, kompetent arbeidsmiljø, mulighet?for å skape synlige resultater og høyt tempo. 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i Norges og verdens største humanitære organisasjon. 
 • Engasjerte kolleger og bredt kontaktnett i en mangfoldig organisasjon. 
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse. 

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med leder for IKT enheten Even Røgeberg via Linkedin.com eller even.rogeberg@redcross.no 

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontaktpersoner

Even Rogeberg
Enhetsleder IKT
Mobil: 400 44 025