IT Systemadministrator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nasjonalbiblioteket skal styrke IT-området med ny medarbeider. Bakgrunnen er økt satsing på mottak av digitalt innhold og innhøsting av den norske delen av internett. 

IT-miljøet i Nasjonalbiblioteket har rundt 60 ansatte. Vi er organisert i tre like store seksjoner: Tjenester, Plattform og Applikasjon. Vi jobber i team, og har stort fokus på samarbeid - både på tvers av team, på tvers av seksjoner og sammen med andre deler av virksomheten. 

Vi er opptatt av metodikk, kontinuerlig forbedring, kultur og arbeidsmiljø. Vi er tilhengere av DevOps: At drift- og utviklingspersonell samarbeider tett gjennom det enkelte produkts livssyklus, fra design til utvikling til operativ drift.

Vi er opptatt av arkitektur, automatisering, standardisering, kontinuerlige leveranser og gradvis innføring av mikrotjenester. 

Vi har en omfattende og moderne infrastruktur og tjenesteplattform. Våre lagringssystemer holder i dag i overkant av 20 PetaByte, og dette øker stadig. 

Vi jobber blant annet med innhøsting av nettsider, mottak av digitale strømmer fra avishus og andre utgivere, produksjonsløyper for digitalisering av analogt materiale, søk i metadata og fritekst for hundretusener av bøker, aviser, tidsskrift, bilder, etc.

Har du gode analytiske evner? 

 • Ønsker du å jobbe i et høyteknologisk miljø med moderne lagring, nettverk, systemer og tjenester? 
 • Har du erfaring med oppsett, drift og overvåking av tjenester, systemer og infrastruktur?
 • Har du erfaring med automatisering, konfigurasjonsstyring, kontinuerlig integrasjon & deploy?
 • Har du erfaring med Linux? 
 • Ønsker du å lære av dyktige kolleger? 
 • Ønsker du å jobbe for en arbeidsgiver som tilpasser arbeidsområdet ditt dynamisk til de områdene du er god på? 
 • Ønsker du mulighet til å prøve ut nye tanker, løsninger, programvare etc.? 
 • Ønsker du å bidra til at vi, og våre etterkommere sikres tilgang til kulturarven nå, og i et tusenårsperspektiv? 
 • Ønsker du å vokse som fagperson og menneske gjennom å bli en del av vår unike teamkultur? 
 • Sitter du fast i en stilling der du ikke får vist hva du kan?

Hvis ja på noen av spørsmålene over - da kan dette være en jobb for deg!

Arbeidsoppgaver

Noen stikkord: Linux - Oracle HSM - Backup - Arkivering - Gluster - Puppet - Docker - Kubernetes - Oracle DB - MariaDB - MongoDB - RethinkDB - Apache Cassandra - ElasticSearch - NginX - Apache Tomcat - REST - Python - Perl - LogStash - Grafana - Prometheus - Graphite - Kibana - FreeIPA - VMWare - oVirt - Kafka

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til - og erfaring med områder nevnt i annonseteksten er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Fullført utdanning fra høyskole/universitet min. bachelor, men relevant realkompetanse kan kompensere for formell utdanning

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • IT

Egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er selvstendig
 • Du er serviceinnstilt, ansvarsbevisst og kvalitetsbevisst
 • Du er lærenem og omstillingsdyktig
 • Du er løsningsorientert, analytisk og strukturert

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • 2 års engasjement med mulighet for fast tilsetting som 1087 Overingeniør lønnet fra l.tr. 53 (aktuell innplassering er l.tr. 53 - 65 som for tiden utgjør brutto kr 459.100 - 569.000 pr. år), eller 1181 Senioringeniør fra t.tr. 58 (aktuell innplassering er l.tr. 58-69 som for tiden utgjør brutto kr 499.600 - 611.700 pr. år) avhengig av kvalifikasjoner. Ved særskilt gode og relevante kvalifikasjoner kan høyere lønnsplassering vurderes.
 • Et spennende arbeidsmiljø.
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Eksepsjonelle tur, jakt- og fiskemuligheter i nærområdet
 • Rikt kulturliv
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift

Annet

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.

Navn på alle søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jfr Offentlighetsloven § 25.

Kopi av attester og vitnemål vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju

Søk på stillingenSøknad sendes Nasjonalbiblioteket elektronisk ved å klikke "Søk på denne stillingen" eller "Send søknad"

Hvem er Nasjonalbiblioteket?

NasjonalbiblioteketNasjonalbiblioteket er hukommelsen vår som nasjon, og fungerer som multimedialt kunnskapssenter. For å nå målet vårt om å bli et av de mest spennende og moderne nasjonalbibliotek i Europa, setter vi fokus på faglig utvikling og nettbasert kunnskaps- og kulturformidling gjennom det digitale biblioteket.

Nasjonalbiblioteket har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og opererer med et budsjett på 562 mill kr.

Vi trenger medarbeidere som er nytenkende, fleksible, samarbeidsvillige og resultatorienterte. Som medarbeider i Nasjonalbiblioteket får du:

 • være med i den spennende prosessen med å forme en sentral kulturinstitusjon i starten av det 21. hundreåret
 • en engasjerende arbeidsplass i stadig utvikling

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.