IT-sjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Amnesty International i Norge søker en ambisiøs IT-sjef som kan styrke våre virksomhetsstrategier gjennom smart digitalisering, strategisk IT-forståelse og evne til endringsledelse. Dette vil være en ny, utfordrende og utviklende jobb i en spennende internasjonal og dynamisk organisasjon og arbeidsplass. 

Ønsket oppstart snarest

Arbeidsoppgaver

 • Ha overordnet ansvar for at Amnesty gjør gode, prioriterte og helhetlige teknologiske valg, og løpende vurderer nye teknologiske muligheter. 
 • Ha overordnet ansvar for Amnestys sourcingstrategi og avtaleforvaltning. 
 • Etablere nødvendige avtaler knyttet til kapasitets- og/eller kompetanseforsterkning - spesielt innen prosjektstyring, arkitektur, utvikling, drift og sikkerhetsstyring. 
 • Etablere IT-forvaltningsorganisasjon for de applikasjonene Amnesty benytter; særlig knyttet til Amnestys CRM-system OrgSys, men også for økonomisystemer (Visma, m.fl.), amnesty.no (Drupal), Microsoft Office 365, med flere.  
 • Styrke eksisterende planprosesser knyttet til virksomhetsstrategi, handlingsplaner og prosjekter med IT-relaterte planmomenter (spesielt knyttet til økonomi, kompetansebehov og gjennomføringstid). 
 • Ha ansvar for innkjøp av og vedlikeholdsavtaler for telefoni- og pc-park. 
 • Bistå ansatte med problemløsning ved akutte IT-utfordringer. 

Stillingen er en nyopprettet stilling. IT-sjefen vil ha en sentral rolle med stor påvirkningsmulighet. Stillingen vil ikke ha personalansvar og vil rapportere direkte til assisterende generalsekretær. 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor/Master, med relevant fagkrets (IT). Lang relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet 
 • God forretningsforståelse 
 • Evne til å kommunisere både med teknologer og ikke-teknologer 
 • Overordnet kompetanse på virksomhetsarkitektur 
 • Kravstillerkompetanse på IT driftsleveranser og leverandøroppfølgerkompetanse 
 • Kompetanse på anskaffelsesprosesser 
 • Prosjektlederkompetanse (f.eks Prince2®- eller PMP/PMI--sertifisert prosjektleder, realkompetanse) 
 • Innsikt i endringsledelse, gevinstrealisering og risikovurderinger 
 • Innsikt i informasjonssikkerhet, og krav til IT-sikkerhet 
 • Erfaring med organisering av IT-virksomhet 
 • Flytende norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • Nytenkende og strukturert  
 • Gode samarbeids- og lederevner   
 • Resultatorientert og en typisk gjennomfører 

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med mye nybrottsarbeid 
 • Hyggelig arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer  
 • Lønn etter avtale og en god fleksitidsordning 

Kontaktpersoner

Ingvild Gjone Lyberg
Assisterende generalsekretær
E-postadresse: ilyberg@amnesty.no

Hvem er Amnesty International Norge?

Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi er en bevegelse av mennesker som kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep. Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene. Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer. Vi underviser slik at folk selv kan forsvare sine rettigheter. Amnesty er uavhengig. Det gjør at vi kan si sannheten om enhver regjering og makthaver. Vi oppnår resultater når vi er mange som tar urettferdighet personlig.