IT-sjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nyopprettet stilling med faglig bredde 

Stillingen som IT-sjef i Blå Kors Norge er nyopprettet og vil ha et overordnet faglig ansvar for IT i hele organisasjonen. Hovedfokus vil være å samkjøre IT-strategien med Blå Kors sin overordnede strategi. Den nye IT sjefens hovedoppgaver vil bl.a. knytte seg til drift og videreutvikling av IT-plattform, leverandøravtaler og ansvar for utvikling av programparken samt sikre nødvendig support og gjennomgående opplæring i organisasjonen.  Gjennom et eget faglig forum, som vil bestå av IT-ansatte fra virksomhetene, skal IT-sjefen bidra til å koordinere og optimalisere ressursutnyttelsen. Det er en målsetting å utvikle brukervennlige løsninger på Blå Kors sine digitale flater og styrke organisasjonens konkurranseevne. 

Stillingen rapporterer til økonomidirektør og er tilknyttet hovedkontoret. Noe personalansvar vil inngå i stillingen.

Vi søker en IT-sjef med relevant høyere utdanning og faglig breddekompetanse, knyttet til både utvikling, applikasjon og drift. Erfaring fra geografisk spredt og sammensatt organisasjon samt ledelse av prosjekter vil være en styrke. Vi vil legge vekt på forretningsforståelse, lederegenskaper samt gode kommunikasjons- og samhandlingsevner.

Som leder i Blå Kors forventer vi at du er ambisiøs og utviklingsorientert på organisasjonens vegne. Du må kunne identifisere deg med organisasjonens grunnleggende verdier. Hvis du mestrer både strategiske og operative utfordringer, bør du vurdere denne muligheten i Blå Kors.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. 

 

 

Amrop Delphi er et av de ledende executive search selskapene i Norge. Selskapet ble opprinnelig etablert i 1986 og har helt frem til januar 2017 operert under navnet Delphi Consulting. Fra 2017 ble selskapet en del av Amrop sitt internasjonale partnerskap, som er representert i 54 land verden over, og skiftet navn til Amrop Delphi.

 

Kontaktpersoner

Randi Flugstad
Seniorkonsulent, Amrop Delphi
Telefonnummer: (+47) 23 33 27 70

Hvem er Blå Kors?

Blå Kors (etablert 1906 i Norge) er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 56 diakonale virksomheter i 16 fylker. Organisasjonen har om lag 2.200 medlemmer og 1.200 ansatte. Blå Kors er også en paraplyorganisasjon på rusfeltet for 25 medlemsorganisasjoner. Blå Kors etablerer og videreutvikler ulike tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer, blant annet tverrfaglig spesialisert behandling, rehabiliteringstiltak, oppfølgingstiltak, bo- og omsorgstiltak, trenings- og attføringstiltak, krisesentre og videregående skoler.