IT Sikkerhetsrådgivere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

IT sikkerhet er en kritisk ressurs for Avinorkonsernet og har sterkt fokus fra eier, konsernledelse, interne og kunder. Høy utnyttelse av IT verktøy og stor vekst innenfor automatisering, digitalisering og satsning på nye innovative IT løsninger krever kontinuerlig fokus på IT sikkerhet.  
 
Avinor søker to IT sikkerhetsrådgivere med faglig kompetanse innenfor IT sikkerhet til konsern IT/IT sikkerhet. Du vil bli en del av avdelingen som har det overordnede ansvar for Avinorkonsernets IT sikkerhet.  

Ansvars- og arbeidsoppgaver:  

 • gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser innenfor IT
 • dokumentere og oppfølging av avvik  
 • deltakelse i prosjektarbeid som IT sikkerhetsressurs 
 • kvalitetsgjennomgang av prosjekter og endringsforslag, relatert til nettverk og infrastruktur med tanke på IT sikkerhet  
 • ansvar for utvalgte policydokumenter relatert til området  
 • medansvar for dokumentasjonskrav og krav til kvalitetskontroll innenfor sikkerhet  
 • dokumentere identifiserte sårbarheter/svakheter, og identifisere og dokumentere tiltak  
 • samhandle med miljøer i systemområder og teknologimiljøer  
 • gi faglig veiledning og støtte til konsern IT  
 • bidra til faglig utvikling innenfor faget IT sikkerhet  
 • bidra til at konsernledelsen til enhver tid har et oppdatert IT risikobilde  

Kvalifikasjoner:  

 • relevant høyere utdannelse (universitets - eller høyskoleutdanning). Relevant praksis kan erstatte formell utdanning.  
 • sterke og relevante faglige kvalifikasjoner fra risikovurderinger og sårbarhetsanalyse  
 • faglig kompetanse innenfor et flertall av følgende områder:  
  • nettverksdesign og Infrastrukturutvikling  
  • system- og infrastrukturdrift, i relasjon til IT sikkerhet  
  • sikkerhetsovervåkning og analyse  
  • aktuelt trusselbilde, og aktuelle utviklingstrekk i IT sikkerhet  
  • sikkerhets- og sårbarhetsvurdering  
 • kjennskap til revisjonsmetodikk 
 • kjennskap til relevante standarder som ISO27000 serien, NIS direktivet, sikkerhetsloven 
 • god til å kommunisere skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:  

 • forretningsorientert, med evne til å forstå forretningsverdi og forretningsrisiko
 • evne til å bygge gode relasjoner og samarbeidsformer  
 • analytisk, løsnings- og resultatorientert 
 • brukerorientert, engasjert samt utfordre etablerte sannheter  
 • like å arbeide i team, men også kunne jobbe meget selvstendig  
 • strukturert, må trives i en hektisk hverdag med evner til å prioritere 
 • kreativ og endringsvillig
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt  

Vi kan tilby:  

 • et godt arbeidsmiljø  
 • faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter 
 • fleksibel arbeidstid  
 • sentral beliggenhet i trivelige lokaler  
 • gode velferdsordninger  

Generell informasjon

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.

Forutsetning for tilsetting er at søker oppnår sikkerhetsklarering for nivå hemmelig i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser.  

Lønn og øvrige betingelser etter avtale.  

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til statens pensjonskasse.

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. 

Kontaktpersoner

Jan Kåre Haaheim
IT sikkerhetsleder

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger