IT-sikkerhetsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

IT-sikkerhet er et kritisk fagområde for Forskningsrådet, og IT-sikkerhetsarbeid er et sentralt element i vår verdiskaping og tjenesteproduksjon. Vi søker deg som har god faglig kompetanse i blant annet sikkerhetsovervåking og analyse og risiko- og sårbarhetsvurderinger til stilling som rådgiver/seniorrådgiver.  Vi vurderer å legge CISO rollen til denne stillingen. 

 

Hovedarbeidsoppgaver  

 • rådgivning, faglig veiledning, design og etablering av tjenester og operativ drift av IT-sikkerhetsløsninger  
 • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til IT-sikkerhet, samt implementere sikkerhetstiltak 
 • ansvar for tekniske sikkerhetskrav som stilles til leverandører 
 • vedlikehold av styringssystem for informasjonssikkerhet, og ISO 27001 basert sikkerhetspolicy
 • sørge for at dokumentasjon er på riktig nivå og oppdatert 
 • inngå i Forskningsrådets IRT (Incident Response Team) 

 

Vi søker deg som 

 • har relevant mastergrad eller tilsvarende, innen IT- og informasjonssikkerhet
 • har solid erfaring innen IT- og informasjonssikkerhet, herunder kunnskap om relevante standarder. Gjerne med relevante sertifiseringer, f.eks. CISM, CISSP, CISA, ISO 27001 Lead Implementer 
 • er oppdatert på trusselbildet og trender innen IT-sikkerhet 
 • har faglig kompetanse innenfor et flertall av følgende områder:   
 • nettverksdesign og Infrastrukturutvikling   
 • sikkerhetstesting   
 • system- og infrastrukturdrift, i relasjon til IT-sikkerhet   
 • sikkerhetsovervåkning og analyse    
 • sikkerhetsrisiko- og sårbarhetsvurdering   
 • kan balansere risiko mot forretningsverdi 
 • kan kommunisere godt på både norsk og engelsk 
 • kan sikkerhetsklareres ved behov  

 

Vi tilbyr deg 

 • et miljø som setter sikkerhet høyt  
 • flinke kolleger som liker å dele kunnskap 
 • mulighet for faglig utvikling 
 • gode arbeidsbetingelser (fleksi- og sommertid, kantine, moderne lokaler ved kollektivknutepunkt) 
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger 
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte 

 

IT-avdelingen består av ca. 20 medarbeidere pluss eksterne konsulenter, (10 personer på hhv drift og utvikling/rådgivning). Forskningsrådet satser sterkt på utvikling og bruk av IT-baserte verktøy både i møtet med eksterne brukere og i de interne administrative funksjonene. 

 

Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidsliv-ordningen.   

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.  Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS.  

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du IT-direktør Terje Molle - mobil 992 86 481, eller spesialrådgiver Sikkerhet Herleif Sandbakken – mobil 412 88 400. 

Du sender inn det elektroniske søknadsskjemaet og din CV så raskt som mulig.    

Kontaktpersoner

Herleif Sandbakken
Spesialrådgiver
Telefonnummer: 412 88 400

Hvem er Forskningsrådet?

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.