IT-sikkerhetsansvarlig

Stillingsbeskrivelse

IT-sikkerhetsansvarlig

Forskningsrådet fordeler vel 9 milliarder kroner til forskning og innovasjon årlig. Vi stimulerer til økt samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringslivet og offentlig sektor. Å bidra til vår IT-sikkerhet er dermed en samfunnskritisk og komplisert oppgave.

Dersom du har lyst til å bygge videre på din kompetanse innen IT-sikkerhet og har lyst til å kunne vise til enda flere resultater fra arbeidet ditt, har vi veldig lyst til å høre fra deg.  

Vi søker deg som har erfaring fra å implementere og forvalte et høyt teknisk sikkerhetsnivå. Som IT-sikkerhetsansvarlig hos oss vil du få ansvaret for utvikling og vedlikehold av teknisk IT-sikkerhet for alle systemene våre. Stillingen er innplassert som seniorrådgiver/ spesialrådgiver, avhengig av hvilken kompetanse og bakgrunn du har.  

Hovedarbeidsoppgaver

 • rådgivning, faglig veiledning og operativ drift av IT-sikkerhetsløsninger
 • gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til IT-sikkerhet
 •  implementere sikkerhetstiltak
 •  ansvar for tekniske sikkerhetskrav
 •  delta i utvikling av nye løsninger

Vi søker deg som

 •  fortrinnsvis har mastergrad eller tilsvarende innenfor IT- og informasjonssikkerhet
 •  har arbeidserfaring innenfor IT- og informasjonssikkerhet
 •  er virksomhetsorientert og vet å navigere i balansen mellom risiko og forretningsverdi
 •  er oppdatert på trusselbildet og trender for IT-sikkerhet
 •  har faglig kompetanse innenfor nettverksdesign og infrastrukturutvikling, sikkerhetstesting, system- og infrastrukturdrift i relasjon til IT-sikkerhet, sikkerhetsovervåkning og analyse og sikkerhetsrisiko- og sårbarhetsvurdering  
 •  tilfredsstiller kravene for å kunne bli sikkerhetsklarert

 Vi tilbyr deg

 • tilstrekkelig med utfordringer, en selvstendig stilling og et godt arbeidsmiljø 
 • muligheten til å bli enda flinkere takket være et kompetent fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling  
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger 
 • anledning til å røre på deg, oppdage og slappe av gjennom vårt idrettslag, vår kunstforening og bedriftshytte 


IT-avdelingen består av ca. 20 medarbeidere pluss eksterne konsulenter (10 personer på hhv drift og utvikling/rådgivning). Forskningsrådet satser sterkt på utvikling og bruk av IT-baserte verktøy både i møtet med eksterne brukere og i de interne administrative funksjonene. I en tjenesteorientert arkitektur har vi etablert helelektronisk søknadsmottak og saksbehandling som er unik i nasjonal sammenheng.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kontaktpersoner

Herleif Sandbakken
Spesialrådgiver
Telefonnummer: 412 88 400
Terje Molle
IT-direktør

Hvem er Forskningsrådet?

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.