IT-sikkerhetsansvarlig (CISO)

Stillingsbeskrivelse

Digitalisering av reiselivs-/transportsektoren innebærer kontinuerlig endring av risikobildet innen IT-sikkerhet, og gjør det nødvendig med økt innsats rettet mot våre virksomhetskritiske systemer.

Da vår nåværende IT-sikkerhetsansvarlige går over i annen stilling søker vi nå en kompetent og ansvarlig person til stillingen som IT-sikkerhetsansvarlig.

Dine mest sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være:

 • Videreutvikle og implementere rederiets strategi for informasjonssikkerhet
 • Forvalte og følge opp rederiets styringsmodell- og system for IT- og informasjonssikkerhet
 • Videreutvikle IT sikkerhetskompetanse i hele organisasjonen, bidra til å bygge helhetlig sikkerhetskultur (både på skip og på land)
 • Inngå i rederiets personvernteam for sikring av GDPR compliance
 • Velge ut og sørge for implementering av sikkerhetsløsninger/teknologi i samarbeid med ansvarlige for IT-infrastruktur, IT-løsninger og rederiets virksomhetsarkitekt
 • Etablere og følge opp målinger og KPIer innenfor informasjonssikkerhet
 • Oppfølging av avtaler med eksterne samarbeidspartnere innenfor området IT sikkerhet
 • Følge opp IT-relaterte revisjoner
 • Ha en aktiv rolle i beredskapsarbeidet i Color Line og delta i kriseteam ved hendelser
 • Inngå i IT-direktørens stab og være stand-in i 3. linje beredskapsteam ved IT direktørens fravær
 • Tett samarbeid med rederiets HSEQ avdeling i IT-sikkerhetsrelaterte saker
 • Sikre etterlevelse av IT sikkerhetsstandarder i prosjekter i samarbeid med leder for Project Management Office (PMO)

Vi søker deg som har:

 • Bachelor eller Master i IT sikkerhet eller annet relevant fag (relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse) 
 • Minimum fem års erfaring fra arbeid innen IT- og informasjonssikkerhet
 • Erfaring med sikkerhetsløsninger som håndterer sensitive data i kritiske produksjonsmiljøer
 • Ledererfaring innenfor fagområdet fra større virksomhet 
 • Kjennskap til lovverk og forskrifter som regulerer informasjonssikkerhet og personvern 
 • Erfaring med gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser innen IT- og informasjonssikkerhet
 • God kjennskap til standarder og "beste praksis"-rammeverk innenfor fagområdet
 • Kurs og sertifiseringer innen IT- og informasjonssikkerhet vil være et fortrinn
 • God forståelse for sikkerhetsarkitektur, og kjennskap til applikasjonssikkerhet og penetrasjonstesting
 • Gjerne ha erfaring med samspill IT-OT 
 • Evne til å etablere relasjoner og kommunisere med forretningsledere
 • Noe reisevirksomhet må påregnes (med rederiets skip og til andre lokasjoner primært)

Som person er/har du:

 • Ambisiøs på forretningens vegne
 • Selvstendig, strukturert og initiativrik med god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper og formidlingsevne
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper
 • Komfortabel med engelsk som arbeidsspråk, skriftlig og muntlig

I Color Line får du: 

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, og en spennende jobb i Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederi
 • Deltagelse i rederiets digitaliseringsarbeid
 • Meget bra miljø
 • Samarbeidet tett med andre sikkerhets- og støtteavdelinger
 • Gode personalordninger
 • Konkurransedyktige betingelser

Color Line er en seriøs arbeidsgiver som også ivaretar et samfunnsansvar, bl.a. innen etikk- og miljøsatsing, og som har sterk økonomi, solide eiere og en god posisjon i markedet. I Color Line er vi opptatt av å etterleve våre verdier "Bryr oss", "Bygger tillit", "Bryter vei". Vi vektlegger samarbeid og godt humør, og du merker fort at lagånd og trivsel er viktig i vår organisasjon. 

Kontaktpersoner

Marianne Gade Gørbitz
IT Direktør
Telefonnummer: 917 28 797

Hvem er Color Line?


Color Line AS er Norges største, og et av Europas ledende cruise- og transportrederier. Selskapets flåte på seks skip transporterer mer enn fire millioner passasjerer, nærmere 900 000 personbiler og over 170 000 trailere (12 m ekvivalenter) hvert år. Selskapet representerer ca. 2 600 årsverk i fire land. Årsomsetningen er rundt 4,6 milliarder kroner. Selskapet trafikkerer fire internasjonale linjer mellom sju havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige med kvalitetscruise på linjen til Tyskland, og effektiv transport på linjene mellom Norge, Danmark og Sverige. Color Line driver med person- og godstransport, konferanse, hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og turproduksjon. Color Line har i perioden 2004 – 2012 investert 8 mrd NOK i nye skip, havner og konsepter. Selskapets visjon er å bli Europas beste innen cruise og transport.