IT Service Manager

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Teknologitjenester sin avdeling Driftsstyring søker en IT Service Manager til utvikling og drift av enhetens driftstøtteverktøy. Vi ønsker en engasjert og profesjonell person, med gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljøer. Hvis du samtidig liker å jobbe i et dynamisk miljø med stadig skiftende utfordringer, vil du trives godt.

Stillingen vil være tett knyttet mot tekniske- og operative fagmiljøer innenfor Flysikring.

For at teknologien skal fungere, må det stå kompetente, dedikerte mennesker og gode prosesser bak. Vi er helt avhengige av verktøy som støtter arbeidsprosessene våre best mulig. ITIL rammeverket ligger til grunn for våre arbeidsprosesser, og vi ønsker derfor en kandidat med god kjennskap og erfaring med ITIL – Information Technology Infrastructure Library

Ansvars- og arbeidsområder 

Ansvars- og arbeidsområder knyttet til avdelingens driftstøtteverktøy

 • Utvikle og støtte den daglige driften av enhetens driftstøtteverktøy, inklusive grensesnitt og funksjonalitet
 • Overvåke og bidra med å administrere oppgraderinger, modifikasjoner og distribusjoner, herunder vedlikehold av databasen ved behov (oppdatere, sikkerhetskopiere, teste, konfigurere)
 • Utarbeide rapporter fra databasen i samarbeid med oppdragsgiver
 • Opplæring av brukerne samt utarbeide og vedlikeholde brukerveiledninger
 • Planlegge, teste og gjennomføre endringer på grensesnitt og funksjonalitet
 • Utføre risikovurdering og grunnleggende analyser av infrastrukturproblemer, samt utvikle hendelsesanalyser og foreslå eventuelle tiltak
 • Samarbeide med teamet for å utvikle problemstyring og serviceforbedringsplaner
 • Samhandle med forretningsteam(Driftsstyring) med å forvalte gjeldende avtaleverk på best mulig måte, eksempelvis servicenivåavtaler

Ansvars- og arbeidsområder knyttet til Teknisk dokumentasjon

 • Bistand til prosjektledere med tolkning av EU-regelverk knyttet til Interoperabilitet i Det Felles Europeiske Luftrom
 • Bistand til prosjektledere med planlegging og utarbeidelse av samsvarsdokumentasjon
 • Opplæring av utførende personell
 • Utarbeide plan for å holde kommunikasjon med prosjektene
 • Forvalte dokumentasjon for distribusjon, vedlikehold, oppgraderinger og problemløsningsaktiviteter

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års IT-utdanning fra høyskole/universitet
 • Fagutdanning innen IT- området kan kompensere for manglende utdanning
 • Sertifiseringer innen ITIL rammeverket
 • Erfaring med implementering av ITIL prosesser i driftsorganisasjoner
 • Erfaring med Microsoft SQL Server Report Builder, Microsoft SQL Server Management Studio, databaser, rapportprogram etc
 • Erfaring med forvaltning og utvikling av komplekse systemer
 • Erfaring fra prosjektarbeid, og ferdighet i bruk av prosjektoppfølgningsverktøy og konfigurasjonsverktøy
 • Erfaring med drift og vedlikehold av server
 • Krav til gode fremstillingsevner, muntlige så vel som skriftlige, både på norsk og engelsk.
 • Kjennskap til Microsoft Visio og programmeringsspråk som eksempelvis C#, Java, Python etc vektlegges 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Analytisk og strukturert som person
 • Selvstendig og initiativrik
 • Inneha sikkerhetsklarering eller kvalifisere til å bli sikkerhetsklarert

Avinor Flysikring har tillit til egne medarbeidere og deres vurderingsevner. Vi er opptatt av at beslutninger fattes der utfordringene oppstår. Dette for å motivere ansatte til å ta initiativ som bidrar til å effektivisere- og videreutvikle organisasjonen.

Avinor Flysikring kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gir gode muligheter for faglige utfordringer, variasjon og utvikling, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ.

Aktuell kandidat vil rapportere til leder Driftsstyring og kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver i takt med endrede krav.

Kontaktpersoner

Jostein Galland
Leder, Driftsstyring
Mobil: 92023547

Hvem er Avinor?

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden. Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. 

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger