IT-seksjonsleder med fokus på forretningsutvikling og virksomhetsarkitektur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du et forretningsmessig overblikk, tung kompetanse fra IT-arkitekturarbeid og ønsker å påvirke virksomhetens forretningsutvikling? Blir du i tillegg engasjert av faglig dialog med forretningssiden og liker å lede mennesker? Da trenger vi deg! 

Statens pensjonskasse har et av Norges mest offensive IT-miljøer. Den pågående pensjonsreformen gir store oppgaver innenfor IT og forretningsutvikling i mange år framover. Fagmiljøet er stort og teller over 110 IT-medarbeidere inklusive konsulenter. Internt har vi ca. 75 ansatte under ledelse av IT-direktør Per Wold. Over halvparten av de ansatte er senior java- og datavarehus-arkitekter og utviklere. Utvikling og forvaltning skjer i tverrfaglige team iht. en smidig gjennomføringsmodell med vekt på selvorganisering og læring. Våre kjernesystemer er i stor grad egenutviklede. Vår moderne plattform er basert på Java, Spring, og primært bygget på "best of breed" åpen kildekodeprodukter.

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsledelse med ansvar for faglig utvikling og administrativ oppfølging av medarbeidere
 • Leverandøroppfølging i form av konsulentinnleie
 • Videreutvikle og følge opp SPKs virksomhetsarkitektur og digitaliseringsplaner i samarbeid med forretningssiden
 • Drive utadrettet samarbeid med andre offentlige virksomheter og aktører (DIFI, Altinn etc)
 • Holde deg oppdatert på offentlig digitaliseringsstrategi og føringer
 • Overvåke og vurdere mulighetene i nye teknologier og løsninger relevant for virksomheten
 • Bidra aktivt til profesjonell og helhetlig ledelse i IT-området

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med IT-faglig ledelse og strategiarbeid
 • Erfaring med personalledelse
 • Erfaring fra å jobbe strategisk og taktisk sammen med forretningssiden for å utnytte mulighetene i videre digitalisering av virksomheten
 • Kompetanse og erfaring fra virksomhetsarkitekturarbeid i komplekse miljøer
 • Erfaring fra utadrettet samarbeide (offentlige virksomheter og aktører), samt overvåking og vurdering av mulighetene i nye teknologier og løsninger som er relevant for virksomheten
 • Erfaring med systemutvikling og smidig utviklingsmetodikk

Egenskaper

 • Forretningsorientert med evne til å se det store bildet
 • Gode evner i kommunikasjon og samarbeide generelt, og spesielt med fagdisipliner utenom IT
 • Evne til å forstå og strukturere komplekse problemstillinger, og bidra i kreative prosesser for å løse disse
 • Ansvarsbevisst og resultatorientert med gjennomføringsevne
 • Proaktiv med evne og vilje til å drive forbedring i små og store steg
 • God til å lede andre, kommunisere og engasjere

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser og store utviklingsmuligheter
 • En spennende stilling i et sterkt fagmiljø og med store påvirkningsmuligheter
 • En av Norges beste pensjonsordninger
 • Gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Per Wold
IT-direktør
Telefonnummer: 930 60 340

Hvem er Statens Pensjonskasse?

Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi forvalter pensjonsrettigheter på ca. 530 milliarder kroner for rundt 1 400 virksomheter og over én million medlemmer. Vi har ca. 400 ansatte og holder til i moderne lokaler på Skøyen i Oslo. Virksomheten er organisert i fire forretningsområder og fire støtte-/stabsområder. 

Vi er på vei inn i en omfattende reformperiode med flere krevende og store utviklingsprosjekter. IT er et sentralt virkemiddel i den videre utviklingen av virksomheten. Reformarbeidet omfatter hele organisasjonen og krever tett samhandling mellom IT-området og forretningsområdene.