IT-rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv (NHA) er i en spennende fase med etablering av en ny organisasjon med nye systemer i nytt bygg på Tynset fra første halvår 2019. NHA er en unik virksomhet som skal motta store mengder fysiske og elektroniske pasientjournaler fra alle offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten (sykehusene).

Fysiske pasientjournaler skal digitaliseres så langt det er mulig, og som hovedregel kasseres.  Avlevering av elektroniske pasientjournaler blir hovedutfordringen i fremtiden og forventes pilotert ila. 2019 fra utvalgte virksomheter. Formålet er å bevare alt arkivmaterialet digitalt i sikre og pålitelige systemer for langtidsbevaring av digitalt innhold. Helseopplysningene må kunne framfinnes iht. søknad og utleveres elektronisk til forskning.

Seksjon for IT og helsearkivregisteret

NHA søker IT-rådgivere til seksjon for IT og Helsearkivregisteret. Seksjonen skal yte tjenester til hele virksomheten og understøtte primærfunksjonene i NHAs verdikjede. Seksjonens ansvarsområder er utvikling, implementering, drift og forvaltning av en rekke systemer og databaser, samt drift og vedlikehold av IT-infrastruktur i Norsk helsearkiv.

NHAs virksomhet forutsetter en heterogen systemportefølje på både Windows og Linux plattformer. NHA er videre pålagt å benytte de systemer som er etablert for elektronisk kommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten, og må tilfredsstille kravene som gjelder for dette. Administrative fellessystemer driftes og forvaltes av Arkivverkets avdeling for IT-tjenester, og det forventes et tett og godt samarbeid med denne.

Vi søker 1-3 IT-rådgivere

Hovedoppgaver

IT-rådgiverne vil arbeide i team, og vil sammen løse følgende arbeidsoppgaver:

 • Veiledning og støtte til spesialisthelsetjenesten ved generering av digital avleveringsliste
 • Testing og validering av uttrekk fra spesialisthelsetjenestens EPJ-systemer
 • Utvikling/tilpasning, installasjon, forvaltning og oppgradering av systemer og databaser
 • Konfigurasjonsstyring
 • Samhandling med andre nasjonale registre (Folkeregister og helseregister)
 • Problem management [JGG1] og risikovurderinger
 • Bistå ved komplekse søk og utlevering av digitale uttrekk fra Helsearkivregisteret
 • Rapportering til leder for seksjonen

Vi ser etter deg som har

 • IT-faglig utdanning på bachelor-/ mastergradsnivå
 • Erfaring fra IT innenfor helse og/ eller arkiv er en fordel
 • Kjennskap og erfaring med forvaltning av databaser/ applikasjoner
 • Erfaring fra digitaliseringsprosjekter og kompetanse på digitale formater
 • Erfaring og kompetanse på IT-arkitektur og rammeverk
 • Sertifisert for ITIL er en fordel
 • Lang og relevant arbeidserfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for utdanningskravet

Vi oppfordrer aktuelle kandidater om å søke, selv om ikke alle krav over er oppfylt

Ønskede personlige egenskaper

 • God teknisk forståelse og høy grad av faglig integritet
 • Lærevillig og pålitelig
 • Fokusert og strukturert
 • God forståelse for sikkerhet
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

Stilling som rådgiver/ seniorrådgiver med årslønn fra kr 500.000 – 700.00 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte, kan høyere lønn vurderes.

 • Gunstig pensjonsordning og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode seniorordninger fra 60 år
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende arbeidsoppgaver i en ny organisasjon
 • Unik mulighet til å bidra ved implementering av nye systemer
 • Deltakelse i Arkivverkets IT-faglige miljø
 • Nye, moderne lokaler i naturskjønne omgivelser

For mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt med direktør Bjørn Børresen på mobil 971 53 080, eller seniorrådgiver Kurt Ahlquist på mobil 906 88 128.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål for Arkivverket å oppnå en balansert sammensetning av personalet. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder eller funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Tynset

Tynset er en kommune i Østerdalen i Hedmark. Tog fra Oslo tar litt over fire timer gjennom Nord-Østerdalens skoger. Fra Trondheim tar togturen tre timer. Fem mil nord for Tynset ligger Røros, med flyplass og to daglige flyvninger tur retur Gardermoen. Tynset har 5400 innbyggere og er regionsenteret i Nord-Østerdal, med sykehus og akuttfunksjoner, politi og en flott ny videregående skole. Tynset har et rikt lag- og foreningsliv med kulturskole, korps, teater, fotball, håndball, ski, jaktlag mm. Hver vinter kjøres 1200 km med løypenett. Om sommeren er veien kort til organiserte eller egne toppturer i det mosekledde høyfjellslandskapet med milevis av ride- og sykkelstier.

Kontaktpersoner

Bjørn Børresen
Direktør
Kurt Ahlquist
Seniorrådgiver
Telefonnummer: 906 88 128

Hvem er Arkivverket?

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no