IT-prosjektleder

Stillingsbeskrivelse

Spordrift er Norges største leverandør av alle tjenester knyttet til drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Våre medarbeidere har gjennom generasjoner tilegnet seg kunnskap der vi kombinerer fagekspertise sammen med lokal og regional kunnskap. Spordrift AS tilbyr kunder en helhetlig og driftssikker leveranse med høy kvalitet. Selskapet er landsdekkende og består av de tre regionene Sør-vest, Nord og Øst.

Vil du være med å utvikle Spordrift til en digital virksomhet med moderne teknologi? Liker du varierte og utfordrende arbeidsoppgaver? Spordrift er et nyopprettet selskap, og vi har behov for en IT-Prosjektleder som kan være med og styre prosjektene som vil forme vårt nye IT-landskap.

Arbeidsoppgaver

 • Fungere som prosjekt- og programleder ved behov
 • Etablere og vedlikeholde rammeverk for Spordrifts porteføljestyring, program og prosjektledelse
 • Sikre at IT-programmer og -prosjekter understøtter strategiske målsetninger
 • Sikre igangsettelse av de programmene og prosjektene som gir størst verdi for Spordrift
 • Følge opp prosjektporteføljen - gjennom oppfølging av pipeline, ressurser, endringer og risiko
 • Sikre en god balanse i prosjektporteføljen som ivaretar Spordrifts ressurstilgjengelighet 
 • Sikre etablering av strukturerte prosesser for gevinstrealisering
 • Identifisere synergieffekter og overlapp mellom prosjekter
 • Sikre strukturerte prosesser for prioritering av prosjekter og at disse overholdes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet på minimum bachelornivå
 • Erfaring med styring av prosjekter og prosjektporteføljer innen IT-området
 • Erfaring med prosjektstyringsmetodikker (PRINCE2)
 • Erfaring med ITIL-rammeverket
 • Erfaring med fossefallsprosjekter og agile metoder
 • Evne til å uttrykke seg godt på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Evne og motivasjon til å samarbeide på tvers av fagområder
 • Minimum 5 års relevant erfaring            

Personlige egenskaper

 • Initiativrik
 • Løsningsorientert 
 • Strukturert, med evne til å både lede og produsere dokumentasjonsunderlag
 • Selvstendig og analytisk
 • Gode kommunikasjonsevner – må være i stand til å kommunisere med ulike typer av interessenter

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Lise Leirvik Gård
IT-sjef
Telefonnummer: 913 44 179
Marie Onsgaard Sagabraaten
HR-rådgiver
Telefonnummer: 900 97 721

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger