IT Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

IT PMO og IT anskaffelser har ansvaret for å lede planleggings-, prioriterings-, og rapporteringsprosesser for prosjekter og ressursdisponering på konsernnivå.  

Enhetens ressurser bistår selv med ledelse av IT-prosjekter av ulike typer innen områder som administrasjon, infrastruktur og operasjonelle lufthavn aktiviteter. Dette kan være utvikling av nye tjenester for avinor.no, etablering av nye systemer og løsninger for prosesser som innsjekk, utvide Avinors datavarehus, etablere nye løsninger for lufthavndriften, implementere og videreutvikle Avinors ERP løsning samt oppgradere IT infrastruktur eller anskaffelse/forbedring av datakvalitet relatert til aeronautisk informasjon. Avinor tilstreber at prosjektleder får delta i hele prosessen fra anskaffelse, dersom det er aktuelt, til implementering og overlevering til drift og forvaltning. Enheten samarbeider tett med de andre enhetene i IT og andre deler av konsernet.  

Enheten innhenter dessuten status/informasjon på, og gjør analyser på tvers av IT prosjekt porteføljen i konsernet. Utover dette har enheten ansvar for forvaltning og videreutvikling av konsernets IT Prosjektrammeverk.  

Enhetens basiskapasitet skal økes, og ønsker derfor å styrke miljøet ved å ansette ytterligere en prosjektleder. Vi søker derfor etter IT prosjektleder der fokus initsielt blir prosjekt relatert til aeronautisk informasjon  

Arbeidsoppgaver:  

 • Planlegge større og mindre prosjekters tid- og ressursforbruk  
 • Lede- og styre forskjellige typer IT prosjekter iht. mandat/avtalte rammer  
 • Monitorere fremdrift, utføre risiko- og lønnsomhetsvurderinger i enkeltprosjekter, gjøre eventuelle tiltak ifm.avvik/risiko relatert til kost, tid, kvalitet m.m,, rapportere  
 • Bidra i prosjektarbeidet (avhengig av størrelse på prosjektet)  
 • Bistå i veiledning av interne og eksterne prosjektledere  
 • Bidra til å videreutvikle Avinors IKT prosjektrammeverk og -metodikk  
 • Eventuelt bistå i prosjektgjennomganger og revisjoner av prosjekter  

Kvalifikasjoner:  

 • Relevant høyere utdannelse (universitets- eller høyskoleutdanning)  
 • Minimum 5 år dokumentert prosjektlederkompetanse knyttet til IT-prosjekter  
 • Relevant praksis kan erstatte formell utdanning  
 • Kjennskap til etablerte rammeverk for prosjektgjennomføring, f.eks. PRINCE2 eller tilsvarende  
 • Kjennskap til Kontraktshåndtering  
 • Erfaring i arbeid med standarder  
 • Erfaring mhp. tolkning av regelverk og fremtak av spesifikasjon av krav til dokumentasjon, prosesser, opplæring og systemfunksjonalitet er en fordel
 • Erfaring med utarbeidelse av dokumentasjon som bevis på samsvar med krav er en fordel      
 • Erfaring med innføring av nye arbeidsprosesser er en fordel  
 • Erfaring i kommunikasjon med styringsgrupper på forskjellige nivåer  
 • Kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser er en fordel  
 • Sertifisering innen prosjektledelse er en fordel, men ikke et krav  
 • Kjennskap til SCRUM, LEAN, ITIL, TOGAF o.l. er en fordel da dette kan være relevant i enkelte prosjekter  
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk  

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, kombinert med en proaktiv, analytisk og strukturert arbeidsform
 • Utpregede tverrfaglig samarbeids- og kommunikasjonsevner på alle nivåer i en organisasjon
 • Løsnings- og resultatorientert      
 • Evne til å se helheten i Avinors totale virksomhet  
 • God forretningsforståelse.  
 • Liker å jobbe i team, men også kunne jobbe selvstendig  
 • Trives også med å dokumentere/skrive spesifikasjoner  
 • Villig til å lære mer og til å dele din kunnskap med dine kolleger  
 • Robust, evne til å takle høyt arbeidspress  
 • Evne til omstillingsevne og å ta initiativ  

Vi tilbyr:  

 • En interessant jobb i en meget sentral del av organisasjonen  
 • Faglig utfordring og muligheter  
 • En arbeidsplass med en hyggelig og uformell tone  
 • Stor grad av frihet til å styre egen arbeidsdag  
 • Konkurransedyktige betingelser  
 • Sentrale lokaler i umiddelbar nærhet til Oslo Sentralstasjon  

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.  

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Forutsetning for tilsetting er at uttømmende politiattest kan fremlegges og godkjennes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.  

Kontaktpersoner

Kjell Petter Almås
Leder IT PMO og IT anskaffelser

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger