IT Prosjektleder - Styring og innovasjon

Stillingsbeskrivelse

Vil du lede spennende og samfunnskritiske IT-prosjekter?

Bane NOR har gjennom de siste årene bygget opp sin IKT-satsning og etablert avdeling for IKT Styring og Innovasjon. Avdelingen består av 16 faglig dyktige og hyggelige kolleger, herunder 6 prosjektledere og 10 arkitekter. Det er økt fokus på å sikre intern kompetanse og tilgjengelighet innenfor IT prosjektstyring, og vi er derfor på utkikk etter en IT prosjektleder som vil bidra til dette viktige arbeidet.

Som IT prosjektleder vil du få muligheten til å lede spennende prosjekter med ulikt omfang, samt bidra til videreutvikling av både avdelingen og prosjektstyringsprosessene. Du vil få stor variasjon i prosjekter, fra nye modeller og investeringer innen forretningsstøtte til tekniske prosjekter som støtter oppunder kjernevirksomheten vår sikker og forutsigbar togframføring.

Det er viktig for oss at du har erfaring med IT prosjektledelse, og er vant til å jobbe med både etablerte og nye prosjektstyringsprosesser. Du ønsker å ta et helthetlig ansvar for prosjektgjennomføringen, samtidig som du kan utvise skjønn og har en praktisk tilnærming til oppgaveløsning. Vi ønsker prosjektledere som kan bidra til å øke samarbeidet i Bane NORs eksisterende prosjektledergruppe, noe som fordrer at du trives med relasjonsbygging og kompetansedeling.

Ansvar og hovedoppgaver:

 Lede prosjekter gjennom prosjektets ulike faser. Dette innebærer god dialog med både forretning, fagressurser og systemleverandører 
Veilede og følge opp prosjektdeltagere og eventuelt ta en coachingrolle for prosjektledere i andre prosjekter

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdannelse på universitets-/høyskolenivå
  • Erfaring med helhetlig ledelse av IT-prosjekter, gjerne fra store og komplekse organisasjoner med elementer av både utvikling og innføring/gevinstrealisering av IT
  • implementering
  • Sertifiseringer i IT prosjektledelse for eksempel PRINCE2, PMP eller liknende
  • Erfaring med veiledning av medarbeidere er en fordel
  • Behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig 

Kontaktpersoner

Marion Gangnes
Rådgiver
Telefonnummer: 90276400

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger