IT-partner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bli med i vårt team av IT-partnere!

Statens vegvesen har store ambisjoner for bruk av ny teknologi, digitalisering og tilgjengeliggjøring av data og tjenester. IT-partner er en nyopprettet rolle i divisjon IT – utviklingsavdelingen. Som IT-partner skal du, sammen med nøkkelressurser i divisjon transport og samfunn, bidra til å identifisere gode digitaliseringstiltak og sammen med resten av IT-divisjonen sikre at vi lykkes med gjennomføring av utviklingsprosjekter.

Vi søker deg som brenner for samspillet mellom fag/forretning og IT. Du vil være med på å forme framtidas Statens vegvesen, og være med på en omfattende digitalisering innenfor et spennende fagfelt! Stillingen inngår i ledergruppen for utvikling IT og du vil samarbeide nært med divisjon transport og samfunn og andre avdelinger i IT-divisjonen. Stillingen vil ha arbeidssted Trondheim, hvor vi holder til i Teknobyen Innovasjonssenter. Du må regne med noe reising, bl.a. til IT-divisjonens hovedkontor i Drammen. 

Arbeidsoppgaver

Som IT-partner vil du

 • bidra med å identifisere gode digitaliseringstiltak
 • etablere digitaliseringsmålbilder i samarbeid med fagsiden og virksomhetsarkitekter
 • jobbe i skjæringspunktet mellom IT og Transport og samfunn og bidra til å lykkes med IT-utviklingsprosjekt – fra idé til vellykket produksjonssetting
 • være bindeleddet mellom IT-divisjonen og fag-divisjonen for å sikre riktig kapasitet og kompetanse inn i utviklingsprosjektene
 • være bindeleddet mellom de ulike seksjonene i utviklingsavdelingen og mot resten av IT-divisjonen og sette fagsidens behov på kartet
 • sikre gode leveranser fra IT-divisjonen til fagsidens utviklingsprosjekter
 • ta ansvar for at utviklingsprosjekter innenfor eget område lykkes
Kvalifikasjoner:
 • Masterutdanning med relevant fagkrets, inkludert IKT-fag (minimum 5 år). For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • Minimum 5 års erfaring innenfor større digitaliseringsprosjekter
 • Erfaring med IT-leveranser, prosjektleveranser og nye gjennomføringsmetoder
 • God organisasjonsforståelse, gjerne med erfaring fra større virksomheter
 • Arbeidsoppgavene krever at du har gode kommunikasjons- og fremstillingsevner muntlig og skriftlig

Erfaring fra følgende områder er ønskelig og vil bli vektlagt

 • arbeid med digitaliseringsmålbilder og operasjonalisering av disse
 • utarbeidelse av prosjektforslag og business case
 • gjennomføring av små og store utviklingsprosjekter
 • tverrfaglig arbeid

Vi ser etter deg som er strukturert og helhetsorientert med god IT- og organisasjonsforståelse. Du er initiativrik og fleksibel, med god gjennomføringsevne. Det er et krav at du er en god relasjonsbygger og evner å sette sammen gode team. Det er en stor fordel om du er glad i og har erfaring fra å fasilitere team-aktiviteter. Du mestrer å opptre både som rådgiver, koordinator, pådriver og bidragsyter. Vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.  

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr 

 • en spennende arbeidsplass for deg som er samfunnsengasjert og motivert for å bidra til utviklingen av samferdselsområdet
 • faglige utfordringer og trivelige kolleger i et meget kompetent fagmiljø
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i lyse og fine kontorlokaler i Teknobyen i Trondheim, med svært gode muligheter for offentlig kommunikasjon
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Er du nysgjerrig på stillingen og ønsker å få vite mer?

 Ta kontakt med avd.dir. Henrik Sartz, tlf. 908 45 951, e-post henrik.sartz@vegvesen.no.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger