IT-løsningsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Norfunds investeringsportefølje og organisasjon er i vekst.

Til en nyopprettet stilling skal vi nå ansette en IT-løsningsarkitekt. Vår nye kollega skal bidra til en mer strategisk bruk av IT i Norfund ved å se på vår løsning opp mot dagens og fremtidige behov. Du vil jobbe med analyse og design av våre løsninger, der både forretningsarkitektur, applikasjons-, informasjons- og infrastrukturarkitektur inngår. Videre vil du operasjonalisere IT-strategien ved å implementere forbedringer og nye løsninger. Du vil også ha ansvar for drift og IT-sikkerhet, og ha kontroll over hvordan vi bruker våre systemer. Det er viktig å forankre og ivareta Norfunds krav til funksjonalitet, brukervennlighet og struktur, slik at Norfunds strategi og mål kan realiseres. Vi har i dag ekstern hosting hos Visolit. 

Arbeidsoppgaver

 • Arkitekturrådgivning og design av helhetlige systemer
 • Forstå Norfunds forretningsbehov og utrede IT-løsninger og behov for endring
 • Lede og støtte prosjekter og implementere løsninger i samarbeid med leverandører og interne avdelinger og regionkontor
 • Være rådgiver innen videreutvikling, anvendelse og implementering av ny teknologi i ulike deler av organisasjonen og i ulike land
 • Behovsanalyse og kravspesifisering for teknologianskaffelser
 • Oppfølging og forvaltning av spesifikke applikasjoner og tjenester
 • Bidra til bedre integrasjon mellom eksisterende applikasjoner
 • Prosjektdeltakelse i etableringsprosjekter og gjennomføring av endringer for ulike deler av organisasjonen og ulike land
 • Ansvar for organiseringen av IT-funksjonen i Norfund, prosessbeskrivelser og rutiner

Kvalifikasjoner

 • BSc/MSc eller tilsvarende innen IT
 • Erfaring som løsningsarkitekt
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring med utvikling av IT-løsninger og implementeringsprosjekter
 • Kjennskap til integrasjoner (API) mellom applikasjoner og SQL-databaser
 • God forretningsforståelse og kompetanse innenfor arkitektur og teknologi
 • Sammenlagt 10 års erfaring innenfor noen av følgende områder: IT-arkitektur, integrasjon, infrastruktur og nettverk 

Personlige egenskaper

 • Sterk teknologisk og forretningsmessig forståelse
 • Evne til å tenke langsiktig midt i en operativ hverdag  
 • Trives med faglig lederskap og har gode kontaktskapende evner
 • Teknologinøytral, nysgjerrig og lærevillig
 • Gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk
 • Nøyaktig og serviceorientert
 • Trives med høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • Et internasjonalt og positivt arbeidsmiljø preget av kompetanse og ansvar
 • En unik mulighet til å bidra i bærekraftige investeringer
 • Konkurransedyktige betingelser

Norfund ønsker en balansert sammensetning av medarbeidere, alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv 

om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om å unntas vil varsles dersom dette ikke kan imøtekommes. 

Kontaktpersoner

Ingeborg Seglem
HR Manager
Telefonnummer: 913 10 448
Victor Lager
Project Manager / Controller
Telefonnummer: 918 40 549

Hvem er Norfund?

Norfund - Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland - har som mål å skape jobber og bedre levekår ved å investere i bedrifter som bidrar til bærekraftig utvikling. Fondet er eid av staten ved Utenriksdepartementet og skal investere i levedyktige og lønnsomme virksomheter i utviklingsland, som ellers ikke vil bli igangsatt som følge av høy risiko. Om lag halvparten av investeringsporteføljen er innen ren energi. Andre prioriterte investeringsområder er finansinstitusjoner, grønn infrastruktur og vekstkraftige virksomheter innen landbruks- og produksjonsindustri. Norfund har kontorer i Oslo, Nairobi, Cape Town, Accra, San José og Bangkok. Norfunds avtalefestede investeringer er i dag på 25 milliarder kroner i rundt 150 selskaper. Antall ansatte er 82.