IT-Løsningsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Spordrift er Norges største leverandør av alle tjenester knyttet til drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Våre medarbeidere har gjennom generasjoner tilegnet seg kunnskap der vi kombinerer fagekspertise sammen med lokal og regional kunnskap. Spordrift tilbyr kunder en helhetlig og driftssikker leveranse med høy kvalitet. Selskapet er landsdekkende og består av de tre regionene Sør-vest, Nord og Øst.

Vil du være med å utvikle Spordrift til en digital virksomhet med moderne teknologi? Liker du varierte og utfordrende arbeidsoppgaver? Spordrift er et nyopprettet selskap. Vi har behov for en Løsningsarkitekt som kan være med og forme vårt nye IT-landskap med spesielt fokus på skybaserte tjenester, inkludert Office 365 og sluttbrukerapplikasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Løsningsarkitekt for samhandlingstjenester, sluttbrukerapplikasjoner (inkludert Office 365) og andre skytjenester
 • Velge løsninger som understøtter virksomhetsarkitekturen ved å passe inn i det strategiske målbildet og utarbeide behovs- og kravspesifikasjon for disse
 • Ansvarlig for utvikling og oppdateringer av løsningene i definert portefølje. Ansvarlig både for det funksjonelle og det tekniske.
 • Ansvarlig for tjenestekvalitet og brukeradopsjon for løsninger innenfor domenet
 • Ansvarlig for løsningenes strategi, retningslinjer, sikkerhet og integrasjon mot andre løsninger/systemer
 • Dele fagkompetanse på tvers av arkitekturdomenet og være bindeleddet mellom forretning og teknologi

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet på minimum bachelornivå
 • Kjennskap til ulike arkitekturrammeverk (TOGAF etc.)
 • Kjennskap til ITIL-rammeverket
 • God forståelse for både forretning og teknologi
 • Svært god kjennskap til Office 365 som samhandlings- og sluttbrukertjenester
 • God kjennskap til løsninger innenfor sluttbrukerapplikasjon-domenet
 • Helhetlig IT-arkitekturforståelse inkludert sikkerhet, nettverk, klientadministrasjon, skytjenester og generell IT-infrastruktur
 • Erfaring med kravspesifisering (f.eks. brukerhistorier og scenarioer), testing og brukeropplæring
 • Evne til å uttrykke seg godt på norsk både muntlig og skriftlig
 • Minimum 3-5 års relevant erfaring               

Personlige egenskaper

 • Analytisk tankesett - må forstå detaljene og samtidig være i stand til å se det store bildet
 • Strukturert - med evne til å både lede og produsere dokumentasjonsunderlag
 • Gode kommunikasjonsevner - må være i stand til å kommunisere med ulike typer av interessenter

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Lise Leirvik Gård
IT-sjef
Telefonnummer: 913 44 179
Marie Onsgaard Sagabraaten
HR-rådgiver
Telefonnummer: 900 97 721

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger