IT-leder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Knif Trygghet er i positiv utvikling og satser offensivt. Som en del av vår nye strategi søker vi nå etter en kvalitetsbevisst og engasjert IT-leder. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til administrerende direktør. 

Som IT-leder vil du få en allsidig og sentral lederrolle i Knif Trygghet. Du vil få et overordnet IT-faglig ansvar, og arbeide både strategisk og operasjonelt. Du vil lede vårt IT-team bestående av tre dyktige medarbeidere. 

Vi ser etter en utviklingsorientert person med evne til å tenke helhetlig samtidig som at du har kontroll på detaljene. Du er samtidig jordnær og evner å få med deg andre. 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • IT-faglig:
  • Ha det overordnede ansvaret for at alle system og aktiviteter knyttet til IT-funksjonen skjer i overensstemmelse med selskapets IT-strategi, lover og myndighetspålagte retningslinjer og prosedyrer
  • Rådgi øvrig ledelse ved IT-faglige forhold knyttet til avtaler med leverandører og partnere
  • Ha det overordnede ansvaret for selskapets IT-sikkerhet.
  • Ansvar for at prioriteringer, drift og vedlikehold av IT-løsninger er i overensstemmelse med sikker og relevant praksis for bransjen
  • Ansvar for planlegging og gjennomføring av IT-prosjekter
 • Strategisk:
  • Bidra med teknisk og strategisk IT-ekspertise i utviklingen av selskapet, og delta i beslutningsprosesser knyttet til dette
 • Operasjonelt
  • Ansvaret for at selskapets IT-systemer er operative og fungerer etter oppsatte krav og SLA
  • Oppfølging av våre leverandører (IT-drift og systemer)
  • Ha det faglige og personalmessige ansvaret for selskapets IT-ansatte og innleide konsulenter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • IT-utdannelse på høyere nivå
 • Ledererfaring innen IT 
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med systemutvikling, programmering, databaseadministrasjon, systemintegrasjon
 • Erfaring med Microsoft sine produkter/løsninger 
 • God forståelse for Knif Trygghet sitt kjernemarked er ønskelig 
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Vi søker deg som er:

 • En dyktig problemløser
 • Nytenkende 
 • Opptatt av kvalitet og resultater  
 • God til å planlegge
 • En god lagspiller 

Vi tilbyr en sentral lederstilling i et solid selskap med en unik posisjon i markedet. I Knif Trygghet får du arbeide sammen med ansvarsfulle og dyktige kollegaer med et høyt engasjement for fagområdet, kundene og egen arbeidsplass. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser, ordnede arbeidsforhold, god pensjonsordning og meget gode forsikringsordninger. Arbeidssted er i våre lokaler i Oslo sentrum.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200, eller researcher Kristine Valen, tlf. 926 94 052. 

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 17. januar – søknader behandles fortløpende.

HAMNØY er et rekruttering- og råd­givnings­firma med base i Hauge­sund­regionen og hele Norge som arbeids­plass.
Rekruttering, strategi­arbeid, leder­utvikling – vi hjelper våre kunder trygt i hamn med av­gjørende prosesser.
Vårt kunde­løfte: Vi møter deg med respekt og vi be­handler all informa­sjon på en diskré måte. Vi er kompe­tente og effek­tive. Vi er fleksible og til­gjenge­lige. Vi gir oss ikke før du som kunde blir fornøyd.
HAMNØY AS ble etablert av Jan Tore Hamnøy i desember 2014. Selskapet eies av Hamnøy Holding AS.

Kontaktpersoner

Jan Tore Hamnøy
Rådgiver / hodejeger Hamnøy AS (Rekruttering)
E-postadresse: jth@hamnoy.no
Mobil: 411 02 200
Kristine Valen
Researcher Hamnøy AS (Rekruttering)
E-postadresse: kv@hamnoy.no
Mobil: 926 94 052

Hvem er Knif Trygghet Forsikring AS?

Knif Trygghet Forsikring AS er det ledende selskapet innen forsikring for kristen-Norge. Knif Trygghet ble stiftet i 2007 med målsetning om å verne og sikre verdier gjennom gunstige avtaler for både kirker, organisasjoner og privatpersoner. Selskapet tilbyr forsikring innen de fleste bransjer, og har i dag rundt 8600 organisasjons- og privatkunder. Knif Trygghet eies av 54 kristne organisasjoner og trossamfunn. I tillegg er selskapet tilknyttet to agenter, en i Norge og en i Sverige. Knif Trygghet har en solid økonomi, og er et selskap i vekst. Vi har per i dag en forvaltningskapital på ca. 1 milliard NOK. Selskapet har 44 ansatte og holder til sentralt i Oslo sentrum. For mer informasjon, kniftrygghet.no.