IT-leder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Strategisk og utviklingsorientert IT-leder som motiveres av å bygge opp en kompetent IT funksjon?

NND skal rydde opp etter den nukleære virksomheten i Norge. Dette innebærer blant annet 17 tonn med reaktorbrensel og demontering av fire atomreaktorer. Gode og sikre IT-løsninger som er vel driftet en viktig forutsetning. Som IT-leder hos Norsk Nukleær Dekommisjonering får du ansvaret for å bygge en kompetent IT-avdeling som blir en sentral bidragsyter til at NND lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

Vi ser etter deg som evner å forstå det komplekse utfordringsbildet, etablere en fremtidsrettet strategi og legge til rette for god forvaltning av IT-området. Du motiveres av å bygge opp en avdeling som skal levere varierte og komplekse tjenester innenfor en rekke ulike områder.

Du bør ha relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole innen informatikk eller teknologiledelse

Vi ser gjerne at du har erfaring med:

  • Å utvikle en overordnet IT-strategi
  • IT arkitektur
  • Etablering av digitale løsninger hvor brukerens behov er i sentrum
  • Drift av interne løsninger
  • Anskaffelsesprosesser og kjøp av eksterne løsninger
  • Informasjonssikkerhet og praktisk implementering gjennom sikkerhetsarkitektur.
  • Ledelse

Forståelse av rammevilkårene til en statlig virksomhet, herunder kravene til digitalisering, effektivisering og IKT i offentlig sektor, er en fordel.

Søkere må kunne sikkerhetsklareres, jfr Lov om nasjonal sikkerhet §§ 8-2 og 8-4.

Søknadsinformasjon:

 Kontakt gjerne våre rådgivere i Experis Executive, Øystein Dahl, mob. 905 68 285, eller Sondre Bratteberg, mob. 916 29 808 for mer informasjon. Registrer søknad og CV snarest og senest innen 13. oktober. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Kontaktpersoner

Sondre Løseth Bratteberg
Rådgiver, Experis
Øystein Dahl
Rådgiver, Experis
Telefonnummer: 22 01 80 50

Hvem er Norsk Nukleær Dekommisjonering?

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en ny statlig etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt. NNDs oppgave er å rydde opp etter norsk atomvirksomhet og sørge for sikker håndtering av det norske atomavfallet fra reaktorer, forskning, helse og industri.

Virksomheten vil ha betydelig offentlig interesse, og oppgaven er kompleks. NND skal løse den med stort fokus på sikkerhet, sikre samfunnsøkonomisk gode løsninger og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører. Kompetanse og kunnskapsutvikling står sentralt i virksomheten.

Se videopresentasjon