IT-leder som brenner for brukerne

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi leter etter en god teamleder som er opptatt av å skape gode brukeropplevelser. Teamet du skal lede har ansvar for virksomhetssystemene, som inngår i SPKs stab- og støtteprosesser. Ansvarsområdet inkluderer også klientforvaltning og ledelse av SPKs servicedesk. Som teamleder vil du få totalansvar for IT-tjenestene ditt team leverer, det betyr at du får ansvar for oppetid på teamets tjenester, samt leveranser til prosjekt og i forvaltning. 

Du vil være en del av IT-ledelsen i SPK og inngå i IT- ledergruppen. Fagmiljøet er stort og teller over 110 IT-medarbeidere, inklusive konsulenter. Internt har vi ca. 75 ansatte.

Du bør ha ledererfaring og god teknisk forståelse. Og selvfølgelig regner vi med at du er analytisk anlagt og har evne til å omsette fra teori til praksis.

Vi kan tilbyr et godt fagmiljø basert på sterk teknisk kunnskap, inngående kjennskap til SPKs forretning, og en vilje til å forbedre og forenkle. Vi er godt forankret i tankegang fra smidig metodikk, og vi lar oss inspirere av DevOps-tankegang. Vi forsøker å gjøre det enkelt og raskt å produksjonssette endringer. Denne måten å arbeide på skal vi fortsette å videreutvikle.

Lyder dette fristende? Send oss en søknad og fortell oss hvordan du kan bidra.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for IT-tjenestene som brukes av forretningssiden i SPK
 • Ansvar for IT-servicedesk
 • Lede to team
 • Budsjettoppfølging og rapportering
 • Oppfølging av avtaler med eksterne leverandører
 • Lede tekniske utredninger
 • Være en proaktiv rådgiver for forretningssiden i arbeidet med å utforme og etablere nye tekniske løsninger som effektivt løser deres behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning (relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning)
 • Relevant erfaring fra lignende stilling eller ansvarsområde
 • Erfaring med tekniske utredninger.
 • Erfaring med teamledelse og tilhørende oppgaver som planlegging, budsjettoppfølging, rapportering og oppgaveoppfølging
 • Erfaring med smidige metoder

Erfaring fra et og fortrinnsvis flere av følgende områder: Skyløsninger, Office 365 og SharePoint, servicedesk og kundehåndtering, klientforvaltning og prosesser for klienthåndtering, støtteløsninger som Jira og Confluence, kommunikasjonsløsninger, f.eks Skype, økonomi- og HR-løsninger, kjennskap til programvareutvikling, automatisering og databaser (f.eks. Java, script-språk, PowerShell, SQL)

Egenskaper

 • Du engasjeres av både forretningsorienterte og tekniske diskusjoner.
 • Du kommuniserer godt og er opptatt av å ha god dialog med brukere.
 • Du tar ansvar, får ting gjort, og sørger for at teamets oppgaver løses med god kvalitet.
 • Du samarbeider godt med andre, og trives i et åpent kontorlandskap.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser, fleksitid og betalt overtid.
 • Et godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt.
 • Et fagmiljø som er stort nok til at vi har svært interessante utfordringer, og samtidig lite nok til at du kan være med å påvirke teknologivalg og hvordan vi jobber.
 • Sentral plassering i nye lokaler på Skøyen med kort avstand til buss, trikk og tog. Garderobe med dusj- og tørkemulighet. Innendørs sykkelparkering.
 • En av Norges beste pensjonsordninger.
 • Gode forsikringsordninger og gunstig boliglån.

Kontaktpersoner

Nina J Thulin
Seksjonssjef
Telefonnummer: 477 14 094

Hvem er Statens Pensjonskasse?

Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi forvalter pensjonsrettigheter på ca. 530 milliarder kroner for rundt 1 400 virksomheter og over én million medlemmer. Vi har ca. 400 ansatte og holder til i moderne lokaler på Skøyen i Oslo. Virksomheten er organisert i fire forretningsområder og fire støtte-/stabsområder. 

Vi er på vei inn i en omfattende reformperiode med flere krevende og store utviklingsprosjekter. IT er et sentralt virkemiddel i den videre utviklingen av virksomheten. Reformarbeidet omfatter hele organisasjonen og krever tett samhandling mellom IT-området og forretningsområdene.