It-konsulent nettverk/datakommunikasjon ved Kommunikasjonsenheten

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kommunikasjonsenheten er en stabsenhet under Fylkesdirektøren som holder til i Fylkeshuset, i Hamar. Enheten er delt i to seksjoner, Kommunikasjon og Teknologi. Teknologiseksjonen består i dag av 12 fast ansatte, og har ansvar for koordinering, drift og utvikling av fylkeskommunens IT- og telefoniløsninger. Seksjonen ivaretar også teknisk brukerstøtte internt i organisasjonen.

Vi har ledig 100 % fast stilling som IT-konsulent i Teknologiseksjonen, med arbeidssted på fylkeshuset i Hamar. 

Stillingen rapporterer til fagkoordinator i seksjonen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil hovedsaklig være knyttet til drift, support og utvikling av våre nettverks- og datakommunikasjonsløsninger og til informasjonssikkerhet.

Vi krever at du

 • Er faglig kompetent og har minimum 2-årig relevant teknisk fagskole eller høyere utdanning. 
 • Lang relevant arbeidserfaring kombinert med omfattende sertifiseringer kan kompensere for manglende utdanning.
 • Har minimum 3 års relevant driftserfaring innenfor nettverk/datakommunikasjon etter endt utdanning i løpet av de siste 5 årene .
 • Er omgjengelig, samarbeider godt og innehar gode kommunikasjonsegenskaper.
 • Er til å stole på og har god serviceinnstilling.
 • Har god arbeidsmetodikk og stor arbeidskapasitet.
 • Er analytisk og løsningsorientert og har derfor god evne til å utføre problemløsing.
 • Behersker norsk, både muntlig og skriftlig. 
 • Har evne og vilje til å ta i et tak.

Vi søker deg som har kunnskap og erfaring innenfor følgende områder (vektet):

 • Generell nettverksforståelse, med særlig vekt på OSPF (4)
 • Brannmur, fortrinnsvis Cisco og Fortinet (3)
 • WLAN, fortrinnsvis Meru og Fortinet (3)
 • Radius- og 2-faktorautentisering (3)
 • Linux (3)
 • Switcher, fortrinnsvis Aruba/HP (2)
 • VMWare (1)

Vi kan tilby

 • Et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • Et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

Øvrige vilkår/annet

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Søknad sendes

Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Kontaktpersoner

Svein-Inge Kvalø
Fagkoordinator Infrastruktur
Yngve Nordseng
Seksjonsleder teknologi

Hvem er Hedmark fylkeskommune?

Vi sprer fremtidstro og optimisme i Hedmark Vi trenger deg på laget! Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, landbruk og miljø. Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell med et politisk valgt fylkesråd. Hedmark fylkeskommune har ca. 2000 ansatte. Hedmark fylkeskommune er en IA-bedrift i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Hedmark fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen. Vi legger stor vekt på å tilpasse arbeidsplassen i tråd med den enkeltes behov. Med ny teknologi og høy kompetanse utvikler vi oss stadig for å gi innbyggerne i Hedmark fylke bedre service og tjenesteutvikling.

Hedmark og Oppland fylkeskommuner blir Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. 

Les mer om regionreformen på www.innlandetfylke.no