IT-jurist, seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved IT-avdelingen er det ledig fast stilling som IT-jurist. Stillingen ligger i stab i IT-avdelingen, og vil være knyttet til IKT-prosjektet i Prosjekt Campus i dette prosjektets varighet (til 2021)

IT-avdelingen har ansvaret for drift og utvikling av NMBUs IT-systemer. Avdelingen har totalt 34 årsverk.

IT-avdelingen har arbeidsted både på Ås og på Adamstuen

IKT-prosjektet i Prosjekt Campus har ansvar for NMBUs brukermedvirkning i IKT-saker i forbindelse med bygging av nytt veterinærbygg på Ås, samt integrasjon, utvikling, testing og igangkjøring av IT-systemer i det nye bygget.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og oppfølging styrings­dokumenter for prosjekter
 • Informasjonssikkerhet, generell IKT-sikkerhet og ROS-vurderinger
 • Kartlegging, strukturering og behovsvurderinger i forbindelse med bygge- og flytte­prosjekter samt større anskaffelses­prosjekter.
 • Rådgivning og juridiske vurderinger ved anskaffelser
 • Dokumentasjon

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Det kreves:
  • Mastergrad fra Universitet eller høgskole innen relevant fagkrets. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
  • Erfaring med informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet og ROS-vurderinger
  • God skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med:
  • Generell bred IKT-kompetanse
  • Erfaring med strategi- og plandokumentasjon
  • Erfaring med sourcing-strategi
  • Erfaring med avtale- og kontraktsvurderinger, herunder juridiske betraktninger
  • Erfaring med ROS-vurderinger
  • Erfaring med prosjektgjennomføring og ledelse
  • Kjennskap til sikkerhet i komplekse systemlandskap
  • Erfaring fra anskaffelsesprosesser
  • Erfaring med rutine- og prosedyredokumentasjon
  • Erfaring med teknisk dokumentasjon

Personlige egenskaper/egnethet

 • Det kreves:
  • Resultatorientert
  • Løsningsorientert og fleksibel
  • God gjennomføringsevne
  • Metodisk og systematisk
  • Gode samarbeidsegenskaper
 • Det er ønskelig med:
  • Førerkort

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Mulighet for plass i privat barnehage

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 - seniorrådgiver, ltr. 60-75 (NOK 524.200 – 695.500) avhengig av kvalifikasjoner

Søknad og attester/vitnemål

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. 

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Generell informasjon

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Geir Tutturen
Seksjonsleder
E-postadresse: geir.tutturen@nmbu.no
Telefonnummer: (+47) 67 23 05 10

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no