IT-ingeniør/overingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

UHR søker deg som kan drifte eksisterende IT-systemer og bidra til å videreutvikle UHRs digitale arbeidsflater. 

UHR er opptatt av til enhver tid å være oppdatert med digitale løsninger for kommunikasjon, informasjon og møter. Arbeidsoppgavene innebærer blant annet faglig ansvar for forvaltning av dagens digitale verktøy og systemer, dialog mot UHRs leverandører, forvaltning av lisenser, samt rådgivning ved valg av nye strategier/verktøy. Intern systemopplæring og brukerstøtte er en vesentlig del av arbeidet.

Andre oppgaver kan pålegges stillingen etter behov, og stillingsinnholdet kan justeres i takt med utvikling og behov i organisasjonen.

Krav til søkere

Stillingen ønskes besatt av en person med inngående kjennskap til nettverksstruktur i Windows, sikkerhetsløsninger og oppsett og drift av disse.

 • Høyere utdanning innen IT på bachelornivå og/eller tilsvarende realkompetanse
 • God kjennskap til ACOS WebSak, ACOS CMS, ACOS Interact, Sharepoint Online/Office 365, Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Hyper-V Server, Windows 10 arbeidsstasjoner, samt inngående kjennskap til nettverksstruktur/sikkerhetsløsninger og oppsett/drift av dette
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Løsningsorientert, fleksibel, initiativrik og med gode samarbeidsevner

Ønskede tilleggskvalifikasjoner

Generell interesse for universitets- og høyskolesektoren i Norge og arbeidserfaring fra høyere utdanningsinstitusjoner er en fordel.

UHR kan tilby

 • Varierte, interessante og faglige utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Mulighet til trening i arbeidstiden
 • Sentral beliggenhet i Oslo sentrum

Lønn etter kvalifikasjoner. Trekk til pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse på to prosent.

UHRs sekretariat har en stor bredde i oppgaver og det er viktig at sekretariatet samlet har bred kompetanse og at medarbeiderne utfyller hverandre med ulike erfaringer. Det er også en målsetning at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.

Søknadsfrist: 22. april 2020

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretæ
Mobil: 458 66 662
Nina Widding
Kontorsjef
Mobil: 922 31 519

Hvem er Universitets- og høgskolerådet (UHR) ?

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det viktigste samarbeidsorganet for norske universiteter og høyskoler, og skal bidra til utviklingen av Norge som en kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå. UHR skal være en sentral premissleverandør til Storting og regjering og en viktig utdannings- og forskningspolitisk aktør. UHR er en medlemsorganisasjon og sekretariatet med 20 medarbeidere er lokalisert sentralt i Oslo.