IT-ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet. Med ERTMS vil signalanleggene på jernbanen bli databasert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt.

Bane NOR skal i forbindelse med innføring av ERTMS også anskaffe et nytt trafikkstyringssystem – Traffic Management System (TMS) som skal benyttes til trafikkstyring i hele landet. Det nye systemet skal erstatte dagens fjernstyringssystemer, og det vil være en ekstern leverandør som får totalansvaret for utvikling og implementeringen av systemet. Prosjektet har også ansvaret for tilpasning av det nye systemet til nye/eksisterende kontrollrom for trafikkstyring.

Bane NOR søker i den forbindelse etter nye medarbeidere med erfaring innen utvikling og implementering av nye IT-systemer i et komplisert teknologisk landskap til delprosjektet Traffic Management System (TMS). Nødvendig opplæring innen jernbaneteknikk vil bli gitt.

 

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging av leverandør under design, utvikling, test og idriftsettelse av systemet
 • aktiv bidragsyter i forbindelse med tekniske og funksjonelle avklaringer mot leverandør
 • bidra med teknisk ekspertise under utvikling og implementering av datatekniske grensesnitt
 • delta i verifikasjon og validering av systemet, og sørge for kvalitetssikring av systemleveransen
 • representere prosjektet i møter med leverandør, samarbeidspartnere og andre interessenter
 • bidra med kompetanse, veiledning og assistanse i alle faser av prosjektet

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen systemutvikling, datateknologi, automasjon, kybernetikk eller lignende
 • minimum 3-5 års erfaring med design, utvikling og test av komplekse IT-systemer
 • teoretisk kompetanse og praktisk erfaring innenfor iterativ og smidig systemutvikling
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

 • strukturert og nøyaktig
 • målrettet og resultatorientert
 • selvgående og en tydelig fagperson
 • evne til å tenke analytisk og å se «det store bildet»
 • rettferdig, lojal og endringsvillig
 • gode egenskaper i team, både som leder og deltager

 

Vi tilbyr

 • du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Anja Næss Englund
Telefonnummer: 45280612
Svein Erik Iversen
Telefonnummer: 41766680

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere stillingerSe videopresentasjon